ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώνονται στην Ε.Ε. οι μόνιμες θέσεις εργασίας

grafeio100

Σταδιακά, αλλά σταθερά, μειώνεται η πιθανότητα εύρεσης μόνιμης θέσης εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση (Ε.Ε.) σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας (Eurostat), καθώς αυξάνεται το μερίδιο των προσωρινά απασχολουμένων.

Αναλυτικά, μεταξύ της περιόδου 2002 και 2017, το μερίδιο των προσωρινά απασχολουμένων στην Ε.Ε. αυξήθηκε από 11% το 2002 σε 13% το 2017. Πρόκειται για μορφή απασχόλησης που δεν εμφανίζει διακρίσεις μεταξύ των δύο φύλων. Ετσι, το ποσοστό των προσωρινά απασχολουμένων γυναικών στην Ε.Ε. το 2017 (14%) ήταν σχεδόν το ίδιο με το ποσοστό των ανδρών (13%).

Βέβαια, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, το συνολικό μερίδιο των έκτακτων υπαλλήλων διαφέρει μεταξύ των κρατών-μελών, με τα υψηλότερα ποσοστά να παρατηρούνται στην Πολωνία και στην Ισπανία με 26%, και ακολουθούν Πορτογαλία (22%) και Κροατία (20%). Το χαμηλότερο ποσοστό προσωρινά απασχολουμένων παρουσιάζει η Ρουμανία με μόλις 1%. Στο 2% βρίσκεται το ποσοστό προσωρινής απασχόλησης στη Λιθουανία, ενώ 3% σε Εσθονία και Λετονία.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, το ποσοστό της προσωρινής απασχόλησης, στο σύνολο της απασχόλησης όσων είναι ηλικίας από 20 έως 64 ετών, παραμένει σχετικά σταθερό, στο 11,3% το 2017 έναντι 11,8% το 2015 και 11,1% τον προηγούμενο χρόνο (2016).

Η αύξηση της μερικής απασχόλησης αντιπροσωπεύει μια άλλη σημαντική αλλαγή στις συνθήκες εργασίας στους κόλπους της Ε.Ε. Οπως μάλιστα δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, το μερίδιο των ατόμων που εργάζονται με μερική απασχόληση στην Ε.Ε. αυξήθηκε από 15% το 2002 σε 19% το 2017. Η απασχόληση μερικής απασχόλησης, βέβαια, φαίνεται πως αποτελεί επικρατέστερη επιλογή για τις γυναίκες, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία το 2017 ήταν πολύ συχνότερη στις γυναίκες (31%) απ’ ό,τι στους άνδρες (8%), στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Μάλιστα, η διάχυση της μερικής απασχόλησης διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ετσι, το υψηλότερο ποσοστό, της τάξης του 47%, παρουσιάζεται στην Ολλανδία και ακολουθούν η Αυστρία με 28%, η Γερμανία με 27%, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο με 24%.

Το χαμηλότερο ποσοστό για το 2017 καταγράφεται στη Βουλγαρία (2%) και ακολουθούν η Ουγγαρία (4%) και η Κροατία (5%).

Στη χώρα μας, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, η μερική απασχόληση σταθεροποιείται πέριξ του 9,6%, όταν για παράδειγμα το 2010 ήταν στο 6,1% και το 2008 στο 5,3%.