ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξάνεται το μερίδιο της Γερμανίας στην ΕΚΤ

Αυξάνεται το μερίδιο της Γερμανίας στην ΕΚΤ

Αυξάνεται από τον Ιανουάριο το μερίδιο της κεντρικής τράπεζας της Γερμανίας (Bundesbank) στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) έναντι των οικονομιών που το ΑΕΠ τους συρρικνώθηκε μετά την κρίση δημόσιου χρέους της Ευρωζώνης. Οι αλλαγές αυτές στην κατανομή του κεφαλαίου της ΕΚΤ επηρεάζουν, κυρίως, χώρες-μέλη όπως είναι η Ελλάδα και η Ιταλία που έχασαν μεγάλο κομμάτι της οικονομίας τους από την κρίση. Από τις αλλαγές αυτές θα καθοριστούν, επίσης, τα ποσά που θα διαθέτει η ΕΚΤ από τον Ιανουάριο για τις επανεπενδύσεις ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE).

Κάθε πενταετία, η ΕΚΤ επαναπροσδιορίζει το ονομαζόμενο ως «κεφαλαιακό κλειδί» ανάλογα με το ΑΕΠ και τον πληθυσμό κάθε κράτους-μέλους της Ευρωζώνης. Εξ ορισμού, η Γερμανία κατέχει το υψηλότερο ποσοστό από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης επειδή είναι η ισχυρότερη οικονομία απ’ όλες. Εχει, παράλληλα, τη μεγαλύτερη συνδρομή, υπολογίζοντας πως θα ξεπεράσει τον Ιανουάριο το 1,988 δισ. ευρώ έναντι του 1,537 δισ. ευρώ της Γαλλίας και των 187,186 εκατ. ευρώ της Ελλάδας. Το κεφαλαιακό κλειδί της Γερμανίας για την εγγραφή της στο κεφάλαιο της ΕΚΤ αυξάνεται τον Ιανουάριο από το 17,99% στο 18,36% και της Γαλλίας από το 14,17% στο 14,20%. Στην περίπτωση της Ελλάδας μειώνεται από το 2,0332% στο 1,7292%. Σε ό,τι αφορά την Ιταλία, το κεφαλαιακό κλειδί συρρικνώνεται από το 12,3108% στο 11,8023%.

Τέλη Δεκεμβρίου, η ΕΚΤ προγραμματίζει τον τερματισμό μηνιαίων αγορών 15 δισ. ευρώ σε ομόλογα της Ευρωζώνης και θα περιοριστεί στην επανεπένδυση των υφιστάμενων που έχει συγκεντρώσει στους ισολογισμούς της. Από τον Μάρτιο του 2015 μέχρι σήμερα, η ΕΚΤ έχει επεκτείνει τους ισολογισμούς της στα 2,6 τρισ. ευρώ στο πλαίσιο των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης.