ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μερικής απασχόλησης ένας στους τέσσερις εργαζόμενους

Μερικής απασχόλησης ένας στους τέσσερις εργαζόμενους

Με μορφή μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης απασχολούνται περίπου ένας στους τέσσερις εργαζομένους, σύμφωνα με στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». 

Οπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων που αντλήθηκαν από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», στο πλαίσιο της ετήσιας κατάθεσης των καταστάσεων προσωπικού του συνόλου των επιχειρήσεων που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά το έτος 2018, οι εργαζόμενοι (ως φυσικά πρόσωπα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 1.907.945. Από αυτούς οι 422.150 (το 22,1%) εργάζονται με μορφή μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, έναντι 413.285 πέρσι.

Αντίστοιχα για το έτος 2017, προκύπτει ότι, οι εργαζόμενοι (ως φυσικά πρόσωπα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονταν σε 1.824.437, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνταν σε θέσεις εργασίας ανέρχονταν σε 1.903.480  (σύνολο καλυμμένων θέσεων εργασίας).

Από την σύγκριση των στοιχείων των δύο τελευταίων ετών, προκύπτει ότι κατά το 2018, ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, είναι μεγαλύτερος  σε σχέση με το έτος 2017, κατά 83.508  νέες θέσεις εργασίας, παρουσιάζοντας σε ετήσια βάση αύξηση κατά 4,58 %.

Σε ό,τι αφορά τους εργαζομένους πλήρους απασχόλησης, ανέρχονται σε 1.485.795. Εξ αυτών, 216.150 (το 11,3%) λαμβάνουν μηνιαίες αποδοχές κάτω των 600 ευρώ. Συνολικά 173.632 εργαζόμενοι (το 9,1%) λαμβάνουν αποδοχές μεταξύ 601 και 700 ευρώ, ενώ 168.920 (το 8,82%) λαμβάνουν μηνιαίο μισθό μεταξύ 701 και 800 ευρώ. Δηλαδή, περίπου 29,2% των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης αμείβεται μηνιαίως με ποσό που δεν ξεπερνά τα 800 ευρώ.

Μερικής απασχόλησης ένας στους τέσσερις εργαζόμενους-1

Μερικής απασχόλησης ένας στους τέσσερις εργαζόμενους-2