ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στρατηγικό επενδυτή για διασύνδεση της Κρήτης αναζητεί ο ΑΔΜΗΕ

stratigiko-ependyti-gia-diasyndesi-tis-kritis-anazitei-o-admie-2304999

Ποσοστό έως και 39% στη θυγατρική εταιρεία ειδικού σκοπού «Αριάδνη Interconnection», που έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση και κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης, θα διαθέσει ο ΑΔΜΗΕ σε τρίτους επενδυτές και κατά προτεραιότητα σε πιστοποιημένους διαχειριστές συστήματος μεταφοράς από χώρες της Ε.Ε. Η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στάλθηκε χθες προς έγκριση στη ΡΑΕ, πιστοποιώντας τις αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει το έργο ως εθνικό και όχι ως τμήμα της μεγάλης διακρατικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου – Ισραήλ που έχει ενταχθεί στα έργα κοινού ενδιαφέροντος της Ε.Ε. (PCI).

Παράλληλα με την πρόσκληση, ο ΑΔΜΗΕ απέστειλε στη ΡΑΕ και επικαιροποιημένα στοιχεία για το έργο της διασύνδεσης ώστε να υπολογισθούν το επιτρεπόμενο έσοδο και η μεσοσταθμική απόδοση κεφαλαίου (Wacc). Tόσο το επιτρεπόμενο έσοδο για τετραετή ρυθμιστική περίοδο, όπως προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο, όσο και το Wacc αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών των ενδιαφερόμενων επενδυτών, αφού όπως αναφέρεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ο μειοδότης θα επιλεγεί με βάση το μικρότερο ΙRR (ποσοστό απόδοσης της επένδυσης). Βάση για τον καθορισμό του Wacc της μεγάλης διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική θα αποτελέσει το Wacc που έχει εγκρίνει η ΡΑΕ για το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τη ρυθμιστική περίοδο 2018-2021 και το οποίο ξεκινάει από το 7% και πέφτει κλιμακωτά ανά έτος, για να φτάσει στο τέλος της περιόδου στο 6%.

Επ’ αυτού του ποσοστού ο ΑΔΜΗΕ έχει ζητήσει premium για τη διασύνδεση της Κρήτης, κάτι που προβλέπει ο κανονισμός της ΡΑΕ για έργα μείζονος σημασίας. Το premium αυτό κυμαίνεται από 1 έως 2,5% και ο ΑΔΜΗΕ φέρεται να διεκδικεί το ανώτατο όριο του 2,5%.

stratigiko-ependyti-gia-diasyndesi-tis-kritis-anazitei-o-admie0

Για τον καθορισμό του επιτρεπόμενου εσόδου και του Wacc o AΔΜΗΕ απέστειλε στη ΡΑΕ σειρά επικαιροποιημένων στοιχείων, μεταξύ των οποίων και το ύψος της ελάφρυνση που θα προκύψει για τους καταναλωτές από τη μείωση των ΥΚΩ. Σύμφωνα με αυτά, το ετήσιο όφελος από τη μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ εκτιμάται στα 326 εκατ. ευρώ το πρώτο έτος λειτουργίας της διασύνδεσης (2023) και θα βαίνει αυξανόμενο, φτάνοντας τα 570 εκατ. ευρώ το 2043. Το έργο, προϋπολογισμού 1 δισ., θα υλοποιηθεί από ίδια και δανειακά κεφάλαια.

Η επιλογή των ενδιαφερόμενων επενδυτών, όπως ανακοίνωσε ο ΑΔΜΗΕ, θα γίνει σε δύο φάσεις. Θα προηγηθεί η φάση της προεπιλογής (στη βάση κριτηρίων χρηματοοικονομικής επιλεξιμότητας και προσωπικής κατάστασης) και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η υποβολή κατάθεσης προσφορών.

Προτεραιότητα κατά τη διαδικασία επιλογής έχουν οι πιστοποιημένοι διαχειριστές συστήματος μεταφοράς από χώρες της Ε.Ε. Οι επενδυτές που θα περιληφθούν στη shortlist θα κληθούν να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές και ο μειοδότης θα επιλεγεί με βάση το μικρότερο IRR.