ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

PwC: «Ζόμπι» το 26% των ελληνικών επιχειρήσεων

PwC: «Ζόμπι» το 26% των ελληνικών επιχειρήσεων

Ως «ζόμπι» περιγράφεται το 26% των επιχειρήσεων στη διάρκεια της ελληνικής κρίσης, σύμφωνα με την Pricewater Cooper που επιχειρεί τη χαρτογράφηση της ελληνικής οικονομίας σε έρευνά της που τιτλοφορείται: «10 χρόνια κρίσης: η οικονομία συρρικνώθηκε αλλά δεν μεταρρυθμίστηκε».

Υπάρχουν 745 εταιρείες «ζόμπι» – δηλαδή εταιρείες που παρουσιάζουν συρρίκνωση εσόδων, μηδενική ή αρνητική κερδοφορία και μη βιώσιμο δανεισμό. Μάλιστα, 312 από τις εταιρείες αυτές ήταν στην ίδια κατηγορία και το 2009, ενώ € 8,7 δισ. παγιδευμένων δανείων και € 10 δισ. υποχρεώσεων προς προμηθευτές βρίσκονται σε εταιρείες «ζόμπι».

Οι εταιρείες «ζόμπι» παρουσιάζουν ανθεκτικότητα κατέχοντας μερίδιο της τάξης του 26% επί του συνόλου των επιχειρήσεων που επιβίωσαν από την κρίση, καθώς τα δάνεια τους αγγίζουν τα €15 δισ. και οι οφειλές προς τρίτους είναι ύψους €10 δισ.

«Το οικονομικό μοντέλο της Ελλάδας, όπως αυτό διαμορφώθηκε τα χρόνια της κρίσης, δεν συνάδει με συστηματική ανάπτυξη. Δεν παρακινείται από την κατανάλωση, καθώς οι εξαγωγές δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Δεν παρακινείται από τις επενδύσεις, καθώς οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν θέλουν να επενδύσουν ή δεν είναι σε θέση να ενσωματώσουν καινοτόμες ιδέες. Το κράτος δεν υποστηρίζει την οικονομία, δεν επενδύει, δεν διευκολύνει την ιδιωτική οικονομία και καταναλώνει περισσότερο από όσο θα έπρεπε», αναφέρει η έρευνα.

«Η οικονομία δεν μεταμορφώθηκε μετά το σοκ της κρίσης. Αντιθέτως, διατήρησε τη δομή της, αντιστάθηκε στις αλλαγές, οι επενδύσεις συρρικνώθηκαν και η τεχνολογική της βάση αποδυναμώθηκε και έχασε μέρος της αξίας της», σημειώνεται στην έρευνα.

Σε γενικές γραμμές, η κρίση οδήγησε τις ελληνικές επιχειρήσεις να περιορίσουν τα μακροπρόθεσμα πλάνα τους, να αυξήσουν τη ρευστότητα τους, να μειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη και να υιοθετήσουν μια πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στις μεγάλες επενδύσεις.

Ενώ η κερδοφορία των επιχειρήσεων μειώθηκε αρχικά, κατέληξε να ανακάμπτει στα επίπεδα πριν την κρίση. Οι επιχειρήσεις επεκτάθηκαν σε νέες αγορές και αύξησαν τις εξαγωγές τους κατά €12 δισ. Ωστόσο, η οικονομική δραστηριότητα μετατοπίστηκε σε κλάδους με χαμηλότερη προστιθέμενη αξία.

Τονίζεται επίσης ότι για να κινητοποιηθεί η οικονομία και να αυξηθούν οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις θα πρέπει να υλοποιηθούν τρεις βασικές μεταρρυθμίσεις, ταυτόχρονα.

«Πρώτον, πρέπει να εκκαθαρίσει το οικονομικό τοποία από τις εταιρείες “ζόμπι” και γρήγορα. (…) Δεύτερον, πρέπει να πραγματοποιηθεί μία καλά οργανωμένη προσπάθεια ανάπτυξης της εμπιστοσύνης με ένα σαφές και πειστικό πλάνο για το μέλλον. (…)Τρίτον, ως αποτέλεσμα των επενδύσεων, η οικονομία θα ξαναβρεί την ισορροπία προς υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και θα επεκταθεί σε καινούργιες αγορές», αναφέρει η έρευνα.