ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναμόρφωση του νέου πλαισίου απολύσεων ζητούν οι βιομηχανίες

Αναμόρφωση του νέου πλαισίου απολύσεων ζητούν οι βιομηχανίες

Τη συνολική και ριζική αναμόρφωση του πλαισίου που διέπει τις απολύσεις όχι μόνο ως προς την αιτιολόγησή τους, αλλά και ως προς το ύψος των αποζημιώσεων, θέτουν προς την κυβέρνηση και συγκεκριμένα την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας ο ΣΕΒ και οκτώ περιφερειακοί βιομηχανικοί σύνδεσμοι, με αφορμή τις αλλαγές που προωθούνται στο νομοσχέδιο για τις ρυθμίσεις οφειλών προς το Δημόσιο σε έως 120 δόσεις. Στο υπόμνημά τους αναφέρουν ξεκάθαρα ότι εάν η κυβέρνηση έχει σκοπό να εισάγει σύστημα αιτιολογημένης απόλυσης, θα πρέπει να προβεί σε μια συνολική, και δη ριζική, αναμόρφωση του δικαίου απόλυσης, που να αντιμετωπίζει τόσο το ζήτημα της αιτίας της απόλυσης όσο και, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της καταβολής νόμιμης αποζημίωσης, όχι κατ’ ανάγκη στην κατεύθυνση της κατάργησής της, αλλά του εξορθολογισμού αφενός του καταβαλλόμενου ποσού, αφετέρου των περιπτώσεων που θα πρέπει να καταβάλλεται.

Σημειώνεται μάλιστα ότι με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο η αποζημίωση καταβάλλεται ακόμη και αν η καταγγελία οφείλεται σε υπαιτιότητα ή παράβαση των υποχρεώσεων του εναγόμενου.

Οι βιομηχανικοί σύνδεσμοι επισημαίνουν πως στην ελληνική αγορά εργασίας κάθε μήνα υπάρχουν κατά μέσον όρο περίπου 100.000-120.000 καταγγελίες συλλογικών συμβάσεων, μεγάλο ποσοστό εκ των οποίων καταλήγουν στα δικαστήρια. Η νέα διάταξη, που επιβάλλει τη γραπτή αιτιολόγηση του λόγου απόλυσης, εκτιμούν πως θα δημιουργήσει έναν τεράστιο αριθμό δικαστικών διενέξεων είτε μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων είτε εργαζομένων μεταξύ τους, που θα αφορούν τόσο το κύρος της καταγγελίας όσο και αυτονόητα ζητήματα συκοφαντικής δυσφήμησης, προσβολής προσωπικότητας και ενδεχομένως παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα θα αυξήσει υπέρμετρα και αδικαιολόγητα τα κόστη στις επιχειρήσεις και θα λειτουργήσει ως αντικίνητρο στους εργοδότες που επιθυμούν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Η αιτιολογημένη απόλυση δεν μπορεί να συνυπάρξει ομαλώς και νομικά παραδεκτώς με την αποζημίωση απόλυσης, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικών Πωλήσεων (ΣΕΛΠΕ), με αφορμή το άρθρο 48 στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο. Σύμφωνα με τον σύνδεσμο, με την επικρατούσα σήμερα κατάσταση στην αγορά εργασίας, της χαμηλής απασχόλησης, της αυξημένης ανεργίας και της χαμηλά αμειβόμενης εργασίας, μια τέτοια νομοθετική πρόβλεψη θα διαταράξει βάναυσα την εργασιακή ειρήνη, οδηγώντας την πλειονότητα εργαζομένων και εργοδοτών να καταφεύγει στη Δικαιοσύνη προκειμένου να διαπιστωθεί η βασιμότητα των λόγων τής εκάστοτε απόλυσης. Παράλληλα, εκτιμά πως με τον νόμο 4359/2016, με τον οποίο κυρώθηκε ο Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, και τη διάταξη 24, προβλέπονται δύο διακριτά δικαιώματα του εργαζομένου: α) εκείνο του να μην λύεται χωρίς βάσιμο λόγο η εργασιακή σχέση και β) εκείνο το δικαίωμα στην επαρκή αποζημίωση στην περίπτωση μη ύπαρξης βάσιμου λόγου λύσης της εργασιακής σχέσης. Το νομοσχέδιο, σύμφωνα με τον σύνδεσμο, σωρεύει τα δύο δικαιώματα δημιουργώντας σύγχυση και σοβαρά προβλήματα στην αγορά εργασίας, επιβαρύνοντας το επενδυτικό κλίμα.