ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεκινάει ο έλεγχος εκκρεμών αιτήσεων σε ν. Κατσέλη

Ξεκινάει ο έλεγχος εκκρεμών αιτήσεων σε ν. Κατσέλη

Την αντίστροφη μέτρηση για όσους έχουν κάνει αίτηση ένταξης στον νόμο Κατσέλη χωρίς να πληρούν τα κριτήρια για την προστασία της πρώτης κατοικίας, θα σημάνει η ενεργοποίηση της πλατφόρμας που ετοιμάζεται στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους μέσω της οποίας θα ελέγχονται όλες οι εκκρεμείς αιτήσεις του νόμου. Η νέα πλατφόρμα που θα είναι έτοιμη έως τον Σεπτέμβριο, θα λειτουργήσει παράλληλα με αυτή για την υποβολή αιτήσεων με βάση τον νέο νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας και η οποία προετοιμάζεται να αρχίσει να δέχεται αιτήσεις από τις αρχές Ιουλίου.

150.000 υποθέσεις

Ο έλεγχος των εκκρεμών υποθέσεων του νόμου Κατσέλη –υπολογίζεται ότι προσεγγίζουν τις 150.000– αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση της κυβέρνησης, που έχει δεσμευθεί επίσης για τη συνολική αλλαγή του νόμου Κατσέλη και τη θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου για την πτώχευση ιδιωτών. Στη βάση αυτής της υποχρέωσης έχει ήδη συγκροτηθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή που θα εξετάσει την ενοποίηση του νόμου Κατσέλη και του νέου νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας που προβλέπει και επιδότηση από την πλευρά του Δημοσίου. Ο νέος, ενιαίος πλέον, νόμος θα τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του 2020.

Ο προκαταρκτικός έλεγχος μέσω της πλατφόρμας των εκκρεμών υποθέσεων, πριν οι υποθέσεις αυτές φθάσουν στο δικαστήριο, θα επιτρέψει τον εντοπισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών, όσων δηλαδή έχουν κάνει αίτηση για προστασία στο παρελθόν, χωρίς να τη δικαιούνται. Οι τράπεζες υποστηρίζουν ότι πρόκειται τουλάχιστον για το 20% των περιπτώσεων που εκκρεμούν μέχρι σήμερα.

Ο έλεγχος θα γίνει μέσω συγκεκριμένης πλατφόρμας στην οποία οι τράπεζες θα προσκομίσουν όλα τα στοιχεία των εκκρεμών υποθέσεων, προκειμένου να γίνει η διασταύρωση των στοιχείων τους με αυτά της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Με τον τρόπο αυτό θα ελεγχθεί εάν όσοι έχουν προσφύγει στον νόμο πληρούν τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια και αν πράγματι πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, όπως ορίζει ο νόμος. Στην περίπτωση που δεν πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια, η τράπεζα θα είναι σε θέση να κάνει ανακοπή της αίτησης στο δικαστήριο, ακυρώνοντας την προστασία που τώρα απολαμβάνει έως την εκδίκαση της υπόθεσης. Να σημειωθεί ότι με βάση την εμπειρία μέχρι σήμερα το ποσοστό των υποθέσεων που απορρίπτεται εξαιτίας του ότι ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου, φθάνει το 30% περίπου και μεταξύ αυτών είναι και οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Υψηλό σύμφωνα με τα στοιχεία των τραπεζών είναι και το ποσοστό εκείνων που δεν δικαιούνται προστασία, καθώς φέρουν εμπορική ιδιότητα και έχουν κάνει αίτηση ένταξης στον νόμο μόνο και μόνο για να κερδίσουν χρόνο.

Με παλιά κριτήρια

Ο προέλεγχος αυτών των περιπτώσεων θα γίνει με βάση τα παλιά κριτήρια του νόμου Κατσέλη, που συνέδεαν την προστασία με βάση την αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη και το εισόδημά του. Το όριο για την αντικειμενική αξία του οφειλέτη είχε οριστεί στις 120.000 ευρώ (για τον άγαμο) προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο και κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα.

Σε ό,τι αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια οι οφειλέτες έπρεπε να έχουν εισόδημα έως 8.180 ευρώ για ένα άτομο, 13.917 ευρώ για δύο άτομα, 17.278 για δύο άτομα και ένα τέκνο και 20.639 ευρώ για τετραμελή οικογένεια. Οι δανειολήπτες αυτοί αποπληρώνουν την αξία του ακινήτου τους σε 20 χρόνια με μηνιαίες έντοκες καταβολές.