ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στο καθεστώς ασφαλιστικής ικανότητας

Τι αλλάζει στο καθεστώς ασφαλιστικής ικανότητας

Με τη συμπλήρωση 50 ενσήμων ή 2 μηνών ασφάλισης στην περίπτωση μη μισθωτών, εντός του 2018 ή ακόμη και κατά το προηγούμενο 12μηνο πριν από την έλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, θα χορηγούνται πλέον παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε είδος, στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ. Ο πρόσφατος νόμος με τις ρυθμίσεις οφειλών προς το Δημόσιο σε έως 120 δόσεις, προβλέπει μεταξύ άλλων σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας, ήτοι στη δυνατότητα πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους. Παράλληλα, καθορίζει τις ειδικές κατηγορίες που οι παροχές χορηγούνται χωρίς προϋποθέσεις, και δίνει παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας σε τέκνα θανόντος έως τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους.

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ που εκδόθηκε χθες, ρίχνει φως στο νέο καθεστώς και ξεκαθαρίζει τα εξής:

• Η ιατροφαρμακευτική κάλυψη από τον ΕΦΚΑ συνεχίζεται στα παιδιά θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου που έχουν δικαιωθεί σύνταξης λόγω θανάτου, έως και το 35ο έτος της ηλικίας τους. Βασική προϋπόθεση αποτελεί να είναι άνεργοι, ήτοι να μην ασφαλίζονται από δικό τους δικαίωμα σε φορέα εντός ή εκτός ΕΦΚΑ. 

• Για τους μισθωτούς ασφαλισμένους, η ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται έως τις 29 Φεβρουαρίου του 2020, με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 50 ημερών ασφάλισης (ενσήμων) είτε κατά το 2018 είτε κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την ημερομηνία επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Να σημειωθεί ότι για το 2017 η αντίστοιχη προϋπόθεση ήταν η συμπλήρωση τουλάχιστον 75 ενσήμων.

• Για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, η  ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 2 μηνών ασφάλισης κατά το 2018 (ήταν 3 μήνες για το 2017) ή το τελευταίο 12μηνο πριν από την ημερομηνία επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Προσοχή. Απαιτείται επίσης η καταβολή τουλάχιστον των ελάχιστων ασφαλιστικών εισφορών εντός του τρέχοντος έτους. 

• Η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος παρατείνεται για διάφορες ειδικές ομάδες όπως για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, για ανέργους ηλικίας 29-55 ετών καθώς και για άνεργους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ, ηλικίας 30-67 ετών.

• Από 1/3/2019 σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας, η πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για παροχές σε είδος χορηγείται από την πρώτη ημέρα ασφάλισης. Σε περίπτωση ατυχήματος εκτός εργασίας χορηγείται με την πραγματοποίηση 25 ημερών ασφάλισης.

Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει επίσης ότι σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, η ασφαλιστική ικανότητα και κατά συνέπεια η πρόσβαση σε παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης θα ανανεώνονται ανά μήνα.

Εφόσον ο ασφαλισμένος δεν έχει 50 ένσημα εντός του 2018, για τον υπολογισμό του 12μήνου αφαιρείται ο μήνας επέλευσης του κινδύνου. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος ζητεί κάλυψη εντός του Μαρτίου, εξετάζεται το ασφαλιστικό του ιστορικό από 1/3/2018 έως και 28/2/2019.