ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήθηκε το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στο 4μηνο

Αυξήθηκε το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στο 4μηνο

Ελαφρά μείωση σημείωσε το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Απρίλιο του 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018, ως συνέπεια της βελτίωσης των ισοζυγίων αγαθών και υπηρεσιών.

Σε επίπεδο τετραμήνου, ωστόσο, καταγράφεται σημαντική αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, λόγω της αύξησης των εισαγωγών που ενίσχυσε το εμπορικό έλλειμμα και της επιδείνωσης του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων (πρόκειται κυρίως για το ισοζύγιο εισπράξεων από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και πληρωμών προς αυτόν).

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τον Απρίλιο του 2019, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 1,4 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 85 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2018 λόγω της βελτίωσης των ισοζυγίων αγαθών και υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την επιδείνωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών κατά 99 εκατ. ευρώ οφείλεται στον περιορισμό των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσε μικρή αύξηση, κατά 62 εκατ. ευρώ, καθώς οι σχετικές εισαγωγές ενισχύθηκαν, ως απόλυτο μέγεθος, περισσότερο από τις εξαγωγές.

Η βελτίωση στο πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στην αύξηση των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών, η οποία, με τη σειρά της, συνδέεται με τη βελτίωση του ισοζυγίου θαλάσσιων μεταφορών κατά 9,5%. Το ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών κατέγραψε μικρή επιδείνωση, αφού η αύξηση των σχετικών πληρωμών υπεραντιστάθμισε την αύξηση των εισπράξεων. Επιπλέον, οι αφίξεις σημείωσαν πτώση κατά 11,3%.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2019, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε έλλειμμα 5,1 δισ. ευρώ, διευρυμένο κατά 335 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν άνοδο 3,6% σε τρέχουσες τιμές, ενώ οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 6,1%. Στις συνολικές εισαγωγές αγαθών υπήρξε άνοδος 5,6% σε τρέχουσες τιμές.

Οι εισπράξεις από μεταφορές, κυρίως θαλάσσιες, αυξήθηκαν κατά 9,8%. Παράλληλα, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 0,5% και 22,8% αντιστοίχως.

Σε ό,τι αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις από τα στοιχεία της ΤτΕ προκύπτουν δύο ενδιαφέροντα στοιχεία: τον Απρίλιο του 2019 καταγράφεται μείωση κατά 1,6 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων ξένων επενδυτών σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του ελληνικού Δημοσίου.

Στο τετράμηνο, ωστόσο, καταγράφεται αύξηση κατά 4,2 δισ. ευρώ των ξένων επενδυτών σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του ελληνικού Δημοσίου.