Κυρώσεις σε δημοσίους υπαλλήλους που καθυστερούν στρατηγικές επενδύσεις

Κυρώσεις σε δημοσίους υπαλλήλους που καθυστερούν στρατηγικές επενδύσεις

3' 5" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο θα τιμωρείται με ελάχιστη ποινή την προσωρινή παύση από την εργασία για τρεις μήνες, θα αποτελεί η μη αποστολή εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου και της αυτοδιοίκησης των απαιτούμενων αδειών, εισηγήσεων και γνωμοδοτήσεων που αφορούν την αδειοδότηση στρατηγικών επενδύσεων. Μάλιστα, η ποινή θα επιβάλλεται τόσο στον υπάλληλο που είχε τη σχετική αρμοδιότητα όσο και στον προϊστάμενο της εκάστοτε αδειοδοτικής ή γνωμοδοτικής υπηρεσίας. Το παραπάνω προβλέπεται, μεταξύ άλλων, στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο και αποτελεί προσπάθεια της κυβέρνησης αφενός να περιορίσει το φαινόμενο της μη ανάληψης ευθύνης αλλά και της μη απόδοσης ευθυνών στη δημόσια διοίκηση και αφετέρου να επιταχύνει την υλοποίηση των μεγάλων επενδύσεων.

Αλλες βασικές παρεμβάσεις με στόχο την προσέλκυση των επενδύσεων και τη διευκόλυνση εν γένει του επιχειρείν είναι οι ακόλουθες:

– Για την πραγματοποίηση στρατηγικών επενδύσεων επιτρέπονται συγκεκριμένες και ειδικές παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την πραγματοποίηση της επένδυσης. Η συγκεκριμένη διάταξη, πάντως, δεν αποκλείεται να προκαλέσει αρκετές προσφυγές ενδιαφερομένων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, επιφέροντας τελικά το αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

– Η απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τα είδη ενισχύσεων που θα λάβει μια στρατηγική επένδυση θα εκδίδεται μετά τον χαρακτηρισμό της ως τέτοιας και όχι μετά την ολοκλήρωση της αδειοδότησής της, προκειμένου ο επενδυτικός φορέας να έχει εγκαίρως καλύτερο πλάνο για τη χρηματοδότηση αυτής.

– Δίνεται η δυνατότητα να πιστοποιείται το 50% της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου που έχει υπαχθεί σε αναπτυξιακό νόμο από εξωτερικό ιδιωτικό φορέα και δη από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία και όπου απαιτείται από πολιτικό μηχανικό, μηχανολόγο μηχανικό ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας πρόσωπο. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στον επενδυτή να αναθέσει την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης που έχει υπαχθεί σε αναπτυξιακό νόμο σε ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης ποσού τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ ανά συμβάν και συνολικού ποσού τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ ετησίως. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ανακρίβειες στις εκθέσεις των εξωτερικών ελεγκτών, τιμωρούνται με πρόστιμο από 10.000 έως 100.000 ευρώ.

– Επιχειρήσεις με οικονομική δραστηριότητα για την οποία σήμερα απαιτείται να λάβουν έγκριση λειτουργίας και εγκαθίστανται σε επιχειρηματικά πάρκα θα μπορούν να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους με απλή γνωστοποίηση. Το σύστημα της γνωστοποίησης σημαίνει έναρξη της λειτουργίας μιας επιχείρησης και εκ των υστέρων έλεγχος των δικαιολογητικών της, διαδικασία που έχει θεσμοθετηθεί με τον νόμο 4442/2016 και πλέον επεκτείνεται.

– Στο καθεστώς γνωστοποίησης θα εντάσσονται πλέον –δεν θα απαιτείται, δηλαδή, έγκριση εγκατάστασης– οι δραστηριότητες που εγκαθίστανται, εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται σε περιοχές στις οποίες καθορίζονται χρήσεις γης βιομηχανίας – βιοτεχνίας με βάση τον πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδήποτε επιπέδου.

– Δημιουργείται ενιαίος ψηφιακός χάρτης, στον οποίο θα καταχωρηθούν γεωχωρικά δεδομένα – πληροφορίες ως προς τα εξής: όρους και περιορισμούς δόμησης, χρήσεις γης, σχέδια πόλεων, ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές, γεωτεμάχια κτηματολογίου, δάση και δασικές εκτάσεις, περιοχές του δικτύου Natura, ζώνες αιγιαλού, αρχαιολογικούς χώρους κ.ά.

– Συγκροτείται εθνικό μητρώο υποδομών, το οποίο θα λειτουργεί σε ψηφιακή και δημόσια προσβάσιμη μορφή. Για κάθε υποδομή και κτίριο που θα περιλαμβάνεται στο μητρώο θα αναφέρονται ο χρόνος κατασκευής, ο αρμόδιος φορέας για τη συντήρηση και τον έλεγχό τους, τα βασικά χαρακτηριστικά των εργασιών συντήρησης και ελέγχου και ο χρόνος στον οποίο αυτές πρέπει να διενεργούνται.

– Θα καταχωρίζονται αυτοματοποιημένα στο γενικό εμπορικό μητρώο (ΓΕΜΗ), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας, πράξεις και στοιχεία που: α) περιβλήθηκαν τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, β) αφορούν προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρείες, εκτός των περιπτώσεων λύσεων, διαγραφής, αναβίωσης και τροποποίησης καταστατικού. Με άλλα λόγια, θα καταχωρούνται αυτομάτως στοιχεία όπως οι ισολογισμοί, αποφάσεις γενικών συνελεύσεων.

– Απαλλοτριώσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ (συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα) θεωρούνται κατεπείγουσες και μείζονος σημασίας. 

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή