ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ΔΗΚΤΗΣ

Η Fitch IBCA, ο μεγαλύτερος οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας διεθνώς, αναθεώρησε την εκτιμήσή της για την «Μ.Ι. Μαΐλλης» από «θετική» σε «σταθερή» και κατέταξε την ελληνική εταιρεία στην κατηγορία «ΒΒ+».

Η αναθεώρηση της αξιολόγησης για την «Μ.Ι. Μαΐλλης» βασίσθηκε στην εκτίμηση ότι οι τιμολογιακές πιέσεις στη δευτερογενή βιομηχανία προϊόντων συσκευασίας διεθνώς ενδέχεται να μειώσουν βραχυπρόθεσμα τα λειτουργικά κέρδη και τη χρηματοροή της εταιρείας.

Ο διεθνής οίκος θεωρεί πως η μείωση των λειτουργικών περιθωρίων της «Μ.Ι. Μαΐλλης» από 14% σε 8,5% το πρώτο εξάμηνο του 2001 αντανακλά τις πιέσεις που δέχονται οι εταιρείες του κλάδου. Εκτιμάται ότι ορισμένες από τις επενδύσεις της «Μαΐλλης» -κυρίως στο stretch και στο film- εμφανίζουν μειωμένα αποτελέσματα. Ο Ομιλος Μαΐλλη είναι ο πλέον διεθνοποιημένος της Σοφοκλέους, καθώς εξάγεται το 97% της συνολικής παραγωγής, ενώ το β’ εξάμηνο του 2002 τοποθετείται η ολοκλήρωση του β’ κύκλου εξαγορών, η οποία ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, καθώς θα υπάρξει μία ανάπαυλα για την αφομοίωση των εξαγορασθεισών εταιρειών. Στόχος του ομίλου για το 2002 είναι οι ενοποιημένες πωλήσεις να ανέλθουν στα 130 δισ. δραχμές, με τα προ φόρων κέρδη να αντιστοιχούν στο 15% του κύκλου εργασιών και τη λειτουργική κερδοφορία στο 20%. Η εταιρεία σήμερα εξάγει το 8% των προϊόντων της στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το υπόλοιπο 82% αποκλειστικά στο σύνολο της Ευρώπης. Το πρώτο εξάμηνο του 2001, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου Μαΐλλη διαμορφώθηκαν στα 43,2 δισ. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 4,3 δισ.

Η τελευταία ευκαιρία

Σε χαρά των εργολάβων έχουν μετατραπεί τα έργα του ΟΣΕ και κυρίως τα υπόγεια τούνελ ή τα χωματουργικά. Το κακό άρχισε από το 1989 με το πρώτο πακέτο Ντελόρ, αλλά κορυφώνεται, επικίνδυνα, με ανεξέλεγκτες υπερβάσεις συμβατικών αντικειμένων, αλλά και με επαναδημοπρατήσεις έργων που είχαν ανατεθεί αλλά τα κονδύλια εξαντλήθηκαν, ενώ εκτελέσθηκε μόνο το 20% του έργου και μάλιστα σε διπλάσιο χρόνο! Αυτή η παθογένεια έρχεται ξανά στο προσκήνιο, καθώς η τελευταία ευκαιρία του ΟΣΕ είναι τα κονδύλια 1,3 τρισ. δρχ. από το Γ’ ΚΠΣ, τα οποία αν εξαντληθούν στο τούνελ του Δομοκού ή στις κοιλαδογέφυρες… αντίο τρένο. Ας θυμηθούμε τέσσερις χαρακτηριστικές περιπτώσεις υπερβάσεων σε έργα του ΟΣΕ που ξεπερνούν ήδη και το όριο του επιλήψιμου: Η σήραγγα των Τεμπών που ανετέθη το 1996 με 30 δισ. δρχ. έχει καταπιεί 45 δισ. δρχ. και κοντεύει να τελειώσει. Η άλλη σήραγγα του Πλαταμώνα με υπέρβαση του συμβατικού τιμήματος 50% άρχισε με 27 δισ. δρχ. και έχει απορροφήσει 13 δισ. δρχ. επιπλέον. Το έργο του Καλλιδρόμου όταν επαναδημοπρατηθεί και τελειώσει με το καλό θα καταγράψει υπέρβαση πάνω από 300% από τίμημα της αρχικής ανάθεσης ύψους 37,6 δισ. δρχ., προϊόν εξωφρενικών εκπτώσεων. Πάντως, μέχρι στιγμής, έχουν κατασκευασθεί ορύγματα 4,5 χιλιομέτρων από τα 19,5 της σύμβασης και τα κονδύλια τελειώνουν… Ετερο έργο που έχει ανατεθεί από το 1997, κάτω από το 1/3 της πραγματικής του αξίας είναι αυτό της ηλεκτροκίνησης του σιδηροδρομικού δικτύου. Ανετέθη αντί 30 δισ. δρχ., με μια σύμβαση χωρίς αρχή, μέση και τέλος και για να τελειώσει θα απαιτηθούν κονδύλια άνω των 100 δισ. δρχ.

Η… Πρωτοχρονιά του κ. Τζαβέλλα

Μεγάλη αναταραχή παρατηρείται, σύμφωνα με πληροφορίες, στις τάξεις των μετόχων της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος και απ’ ό,τι φαίνεται, ο κ. Αναστάσιος Τζαβέλλας πολύ πιθανό να μην υποδεχθεί το ευρώ, και μαζί το νέο έτος, από την καρέκλα του προέδρου της εν λόγω επενδυτικής τράπεζας. Οι περισσότεροι μέτοχοι υποτηρίζουν σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις ότι τα αποτελέμσατα που παρουσιάζει είναι πενιχρά και σε αντίθεση με αυτό, οι αμοιβές του βρίσκονται σε δυσανάλογα ύψη. Ορισμένοι εκ των μετόχων, μάλιστα, ανοιχτά πλέον ζητούν την αντικατάστασή του. Το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας είναι ενδεικτικό ότι έχει απορρίψει τελευταίως διάφορα «επενδυτικά σχέδια» που πρότεινε ο κ. Α. Τζαβέλλας, μεταξύ αυτών και την ανταλλαγή μετοχών της τράπεζας με κυπριακή χρηματιστηριακή εταιρεία!!

Ισως προλάβουν το 2001

Προς την ολοκλήρωσή τους βρίσκονται οι διαδικασίες για την απορρόφηση της ΟΤΕ Leasing στο όχημα της Πειραιώς Leasing, αφού πλέον το μόνο που εκκρεμεί είναι η έγκριση των σχετικών αδειών από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Τράπεζα της Ελλάδος. Και η διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας δεν αποκλείει το ενδεχόμενο οι δύο εταιρείες να παρουσιάσουν ενοποιημένο ισολογισμό για το 2001. Πάντως, στο νέο εταιρικό σχήμα θα συμμετάσχουν περί τα 3-4 άτομα της παλαιάς ΟΤΕ Leasing, ενώ ως τιμή ανταλλαγής θα ληφθεί εκείνη που θα ισχύει τη στιγμή της συγχώνευσης.

Νέες συμβάσεις η ΕΤΛΗΖ

Σημαντική αύξηση των νέων συμβάσεων θα εμφανίσει στο εννεάμηνο η ΕΤΒΑ Leasing, στη διάρκεια του οποίου ανοδικά κινήθηκαν τα καθαρά αποτελέσματα και ο κύκλος εργασιών της. Η εταιρεία, η οποία δίδει έμφαση στην ανάπτυξη των εργασιών της στον τομέα των ακινήτων και του αυτοκινήτου. Η μετοχική της σύνθεση αναλύεται ως εξής: το 42% των μετοχών της ελέγχεται από την ΕΤΒΑ Bank, η οποία εισέρχεται στον όμιλο Πειραιώς, το 6% είναι στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας Ασπίς Πρόνοια, ενώ, σύμφωνα με το πλέον πρόσφατο μετοχολόγιο της ΕΤΒΑ Leasing, το υπόλοιπο ποσοστό μοιράζονται 15.598 μέτοχοι.

Συγχωνεύονται επιτέλους…

Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες συγχώνευσης των εταιρειών «Περσεύς» και «Ζωοτεχνική», καθώς υπεγράφη στις 30 Οκτωβρίου η συμβολαιογραφική πράξη της σύμβασης της συγχώνευσης, κατόπιν αποφάσεων που έλαβαν οι γενικές συνελεύσεις των δύο εταιρειών. Η συγκεκριμένη συμβολαιογραφική πράξη υπεβλήθη την 1η Νοεμβρίου στο υπουργείο Ανάπτυξης για την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Ανανέωση συνεργασίας

Μια σημαντική συμφωνία που θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο το έργο του Εθνικού Κέντρου Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) πρόκειται να υπογραφεί την ερχόμενη εβδομάδα. Ο πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ, καθηγητής Ιάκωβος Βασάλος, θα επισκεφθεί το Ερευνητικό Κέντρο της ΒΡ, στο Νάπερβιλ του Ιλινόις, όπου θα υπογραφεί συμβόλαιο ανανέωσης της συνεργασίας των δύο μερών στον τομέα των καταλυτικών διεργασιών για παραγωγή καθαρών καυσίμων. Με τη συνεργασία αυτή, η Θεσσαλονίκη θα καταστεί το κέντρο στήριξης των διυλιστηρίων πετρελαίου της ΒΡ σε έναν συγκεκριμένα τεχνολογικό τομέα, συμβάλλοντας στη δημιουργία 40 νέων θέσεων εργασίας. Ο κ. Βασάλος μεταβαίνει στις ΗΠΑ με την ευκαιρία της συμμετοχής του ΕΚΕΤΑ στην 1η ελληνική εμπορική και πολιτιστική έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στο World Trade Center του Σικάγο, στις 5 και 6 Νοεμβρίου. Το ΕΚΕΤΑ, ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης, θα παρουσιάσει τα επιτεύγματα του νεοϊδρυθέντος Κέντρου στις νέες τεχνολογίες, όπως Πληροφορική, Αγροτοβιοτεχνολογιία και Χημικές Διεργασίες, με στόχο την εξεύρεση Venture Capital για τη δημιουργία εταιρειών τεχνοβλαστών (spin off).

Χρηματοδότης η μετάταξη

Με την προσθήκη όλων των νέων θυγατρικών στην ένδυση, ο Ομιλος Connection παρουσίασε στο εννεάμηνο αύξηση πωλήσεων της τάξης του 44,15%, ενώ αρχικά η πρόβλεψη ήταν για σχεδόν διπλασιασμό φέτος. Η αύξηση στα 5,8 δισ. από 4 δισ. πέρυσι είναι αποτέλεσμα της επέκτασης στη λιανική με νέα καταστήματα και νέα brands και την προώθηση των υπαρχόντων. Η εταιρεία έχει και στρατηγικό στόχο, τη μετεξέλιξή της σε επιχειρηματικό όμιλο με διευρυμένες δραστηριότητες στη διανομή και στη λιανική ειδών lifestyle. Η επίτευξη του στόχου, βέβαια, θα χρηματοδοτηθεί από τη μετάταξη στην Κύρια Αγορά…

Επέκταση συνεργασίας

Σημαντικός επιπλέον τζίρος και ενίσχυση του μεριδίου της στην αγορά θα σημάνει για την «Μπενρουμπή» η επέκταση της συνεργασίας με τον οίκο Curver/Rubbermaid. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές παγκοσμίως πλαστικών ειδών οικιακής και επαγγελματικής χρήσης και μάλιστα με καινοτόμα προϊόντα. Οι πωλήσεις των ειδών αυτών αναμένεται να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών της εταιρείας τουλάχιστον κατά 1 δισ.

Νέος «Χόντος» στην Ερμού

Ενα ακόμα πολυκατάστημα Χόντου πρόκειται να δημιουργηθεί στην Ερμού από τον επιχειρηματία κ. Αργύρη Χόντο. Στον όμιλο εντάχθηκε πρόσφατα η εταιρεία «Κοντώσης», που διαχειρίζεται κατάστημα εσωρούχων στην Ερμού, και μαζί το ιδιόκτητο πολυώροφο ακίνητό της. Η αναμόρφωση του χώρου ξεκινά άμεσα και θα λειτουργήσει ως πολυκατάστημα καλλυντικών και ενδυμάτων, με shops in shop. Σημειώνεται ότι σχεδόν όλες οι συνεργασίες shops in shop που λειτουργούσαν στον «Κοντώση» θα συνεχιστούν στον νέο «Χόντο».

ΟΤΕ και διαρκής επανάσταση

Ο εκσυγχρονισμός στον ΟΤΕ συνεχίζεται, καθώς μετά τις επιτυχείς επενδύσεις εξωτερικού, την ακατανίκητη επικοινωνιακή πολιτική και τα αλλεπάλληλα σπόνσορινγκ ήρθε και η ώρα του οργανωτικοόυ εκσυγχρονισμού! Στη βάση της λογικής: Κάθε κομματάρχης γενικός διευθυντής, κάθε «κολλητός» διευθυντής, κάθε ημέτερος και μια «ατομική» επιχειρησιακή ομάδα, κάθε πικραμένος και επιδοματάκι. Και βέβαια επειδή ο οργανωτικός εκσυγχρονισμός στον ΟΤΕ, μοιάζει με τη διαρκή επανάσταση (Λέων Τρότσκι) οι τομές συνεχίζονται: Οι συνδικαλιστές μεταφέρονται από τα μετερίζια του τέως αγώνα σε θέσεις προϊσταμένων, οι πιο «εξελιγμένοι» (ή μεταλλαγμένοι) αποκτούν γραμματέα, αυτοκίνητο, κάρτα και λοιπά ευεργετήματα και η Κοινωνία της Πληροφορίας που θα έχει και τη σφραγίδα του ΟΤΕ προάγεται ανεμπόδιστα.

Πάντα σφραγισμένη από το σοφό εις τους αιώνες των αιώνων «να φοβάσαι το γιο της πλύστρας» και ιδιαίτερα με προϋπηρεσία στο λαϊκό κίνημα.

Επιμένουν στην πληροφόρηση

Η εταιρική διακυβέρνηση και η βελτίωση του επιπέδου πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού για τη δραστηριότητα των εισηγμένων επιχειρήσεων συγκαταλέγονται εδώ και αρκετό καιρό ως μία από τις προτεραιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το Διαδίκτυο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα «εργαλεία» για την ικανοποίηση του στόχου για έγκαιρη ενημέρωση, αλλά οι μεγάλοι όμιλοι του ΧΑΑ φαίνεται ότι δεν αποδίδουν την πρέπουσα σημασία. Η συγκεκριμένη κατάσταση αποτυπώνεται και σε ειδική έρευνα που διενήργησε η εταιρεία YellowNetRoad στις ιστοσελίδες των 20 εταιρειών που συμμετέχουν στο δείκτη FTSE 20 της Σοφοκλέους. Με βάση την αξιολόγηση της εταιρείας, οι τρεις πρώτες θέσεις καταλαμβάνονται από τρεις τραπεζικούς οργανισμούς (πρώτη η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ ακολουθούν η EFG Eurobank και η Alpha Bank). Η τελευταία θέση καταλαμβάνεται από βιομηχανικό όμιλο που διαθέτει τη μεγαλύτερη διεθνή παρουσία μεταξύ των εισηγμένων.

Μεταβιβάσεις Πουλιάδη

Η διοίκηση της «Πουλιάδης & Συνεργάτες» ανακοίνωσε ότι ο βασικός της μέτοχος κ. Αθανάσιος Πουλιάδης ολοκλήρωσε τις μεταβιβάσεις πακέτων μετοχών σε υπεράκτιες εταιρείες και σε συγγενικά του πρόσωπα. Συνολικά, ο κ. Πουλιάδης μεταβίβασε 5.200.000 μετοχές της εισηγμένης εταιρείας πληροφορικής που αντιστοιχούν σε ποσοστό περί το 10,3%.