ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο είναι το τέλος επιτηδεύματος και ποιοι μπορούν να απαλλαγούν

poso-einai-to-telos-epitideymatos-kai-poioi-mporoyn-na-apallagoyn-2339750

Μπορεί η κυβέρνηση να περιλαμβάνει στον σχεδιασμό της την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ωστόσο αυτό θα καθυστερήσει σημαντικά και εκτιμάται ότι θα συμβεί σταδιακά τα έτη 2022 και 2023. Από το 2011 που θεσπίστηκε το τέλος επιτηδεύματος με τον νόμο 3986 και το οποίο επιβαρύνει τους επιτηδευματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες με την προϋπόθεση ότι τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα ενώ έχουν εκδοθεί δεκάδες ερμηνευτικές εγκύκλιοι. Πρόσφατα μάλιστα με εγκύκλιό της η φορολογική διοίκηση προχώρησε στην απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για μία πενταετία για τους επαγγελματίες που προχωρούν σε έναρξη διαφορετικού επαγγέλματος. Παρακάτω παρατίθενται ερωτήσεις και απαντήσεις προκειμένου να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι τους τρόπους που μπορούν να απαλλαγούν από το τέλος, αλλά και ποιοι δεν μπορούν να γλιτώσουν από αυτό.

– Ποιοι είναι υπόχρεοι σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος;

– Υπόχρεοι σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος είναι οι επιτηδευματίες, φυσικά και νομικά πρόσωπα και ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα εφόσον τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ (νυν τήρηση αρχείων με το απλογραφικό ή διπλογραφικό σύστημα).

– Στα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα επιβάλλεται ετήσιο τέλος επιτηδεύματος;

– Το τέλος επιτηδεύματος δεν επιβάλλεται στα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου).

– Πώς βεβαιώνεται το τέλος επιτηδεύματος;

– Για τα φυσικά πρόσωπα, από το οικονομικό έτος 2012 και μετά, το τέλος επιτηδεύματος βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Για τα νομικά πρόσωπα, από το φορολογικό έτος 2014 και επόμενα, το τέλος επιτηδεύματος βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

– Σε τι ποσό ορίζεται το ετήσιο τέλος επιτηδεύματος;

– Το τέλος επιτηδεύματος ορίζεται σε:

α) 800 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.

β) 1.000 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.

γ) 650 ευρώ ετησίως, για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

δ) 600 ευρώ ετησίως, για κάθε υποκατάστημα.

– Υπάρχει πρόβλεψη για επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε διαφορετικό ποσό, για συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων;

– Για τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων το εισόδημα προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ή το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα φυσικό ή και νομικό πρόσωπο, τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος εξακολουθούν να ισχύουν όπως επιβλήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2012, δηλαδή 400 ευρώ ή 500 ευρώ, ανάλογα τον πληθυσμό και 300 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.

– Υπάρχουν εξαιρέσεις από την καταβολή του ετήσιου τέλους επιτηδεύματος;

– Από το οικονομικό έτος 2013, εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.

Από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος εξαιρούνται οι εμπορικές επιχειρήσεις που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό κατοίκους, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, όπου δεν εφαρμόζεται η εν λόγω εξαίρεση. Επίσης, εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων, εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.