ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Επαγρύπνηση για πιθανές αποκλίσεις στον προϋπολογισμό»

«Επαγρύπνηση για πιθανές αποκλίσεις στον προϋπολογισμό»

Σειρά από αβεβαιότητες εντοπίζει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, υπό τον κ. Φραγκίσκο Κουτεντάκη, και συνιστά «επαγρύπνηση προκειμένου να διορθωθούν πιθανές αποκλίσεις».

Συγκεκριμένα, κατά τη γνώμη του, την οποία εξέδωσε χθες, παρότι επισημαίνει ότι το προσχέδιο είναι συμβατό με την επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου, καθώς οι επεκτατικές παρεμβάσεις είναι 1,2 δισ. ευρώ και οι περιοριστικές είναι 1,9 δισ. ευρώ, προσθέτει: «Ωστόσο, υπάρχουν αβεβαιότητες που σχετίζονται με τα περιθώρια εξοικονομήσεων των λειτουργικών δαπανών, την αποτελεσματικότητα των κινήτρων για ηλεκτρονικές συναλλαγές και το ύψος του ρυθμού μεγέθυνσης. Η ορθή του εκτέλεση εξαρτάται από οικονομικές συμπεριφορές και συνθήκες που βρίσκονται, σε μεγάλο βαθμό, έξω από τον άμεσο έλεγχο των δημοσιονομικών αρχών».

Ειδικότερα, ως προς το ΑΕΠ, επισημαίνει ότι ο προβλεπόμενος ρυθμός 2,8% είναι αρκετά υψηλότερος από τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΔΝΤ (2,2%). Η θετική συνέπεια που προβλέπει η κυβέρνηση, σημειώνει, είναι μεν σωστή, αλλά το εύρος της μπορεί να περιοριστεί, εξαιτίας των αντισταθμιστικών παρεμβάσεων, αλλά και λόγω της επιβράδυνσης της διεθνούς οικονομίας.

Ως προς τις ηλεκτρονικές πληρωμές, σημειώνει ότι η αποτελεσματικότητα του μέτρου θα εξαρτηθεί αφενός από τη συμπεριφορά των φορολογουμένων (ειδικά εκείνων που κάλυπταν μικρότερο ποσοστό του εισοδήματος με ηλεκτρονικές πληρωμές) και αφετέρου από την αυστηρότητα εφαρμογής του (όπως η αυτόματη συμπλήρωση του ποσού των ηλεκτρονικών πληρωμών χωρίς δυνατότητα τροποποίησης από τον χρήστη).

Για τη μείωση των λειτουργικών δαπανών, το Γραφείο σημειώνει: «Η μείωση της οροφής λειτουργικών δαπανών φαίνεται κυρίως στην κατηγορία των αγορών αγαθών και υπηρεσιών του κρατικού προϋπολογισμού που εμφανίζεται μειωμένη κατά 400 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2019. Σύμφωνα με το κείμενο του προσχεδίου (σελ. 36), έχει οριστεί ειδικό αποθεματικό στην κατηγορία των δαπανών υπό κατανομή που θα καλύψει τυχόν αποκλίσεις στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών.

Ωστόσο, αφού αποτελεί μέρος του τακτικού αποθεματικού, δεν αντισταθμίζεται ο δημοσιονομικός κίνδυνος. Πλέον του παραπάνω μέτρου –που εμφανώς προϋποθέτει εξοικονομήσεις από την πλευρά των υπουργείων– παρουσιάζονται επιπλέον μειώσεις συνολικού ύψους 337 εκατ. ευρώ από την επισκόπηση δαπανών και εσόδων και τη βελτίωση αποτελεσματικότητας των φορέων γενικής κυβέρνησης».