ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθημερινή Α.Ε.: Αγορά ιδίων μετοχών έως 5%

Την αγορά ιδίων μετοχών από την εταιρεία μέχρι ποσοστού 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της, αποφάσισε χθες η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της «Καθημερινής Α.Ε.». Η αγορά των μετοχών θα πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα 12 μηνών, με κατώτατη τιμή αγοράς τα 3 ευρώ και ανώτατη τιμή τα 30 ευρώ.

Επίσης, η γενική συνέλευση αποφάσισε τον υπολογισμό της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της σε ευρώ. Λόγω της στρογγυλοποίησης, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού. Η νέα ονομαστική αξία ορίστηκε στις 204,45 δραχμές ή 0,60 ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.475.650.000 δρχ.

Η έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας εξέλεξε, επίσης, νέο δεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος: Αριστείδης Αλαφούζος, αντιπρόεδροι: Γεώργιος Κουμάντος, Ιωάννης Αλαφούζος, διευθύνων σύμβουλος: Θεμιστοκλής Αλαφούζος και μέλη: Γεώργιος Κωνσταντινίδης, Στάμος Ζούλας, Βασίλειος Διαμαντόπουλος, Μάρθα Ζώη – Δερτιλή, Νικόλαος Ναούμης και Χαράλαμπος Ρούσος.

Οποιοσδήποτε άλλος συνδυασμός, συνένωσης μεταξύ ελληνικών τραπεζών θα οδηγούσε σε μια τράπεζα αντίστοιχου μεγέθους με αυτό της Εθνικής σήμερα, θα υπελείπετο δηλαδή κατά πολύ του επιθυμητού ευρωπαϊκού μεγέθους. Χθες, ο κ. Κωστόπουλος είχε δίωρη συνάντηση με την ΟΤΟΕ, κατά την οποία επεσήμανε την ανάγκη συνεργασίας των δύο πλευρών για την αντιμετώπιση σοβαρών ζητημάτων που άπτονται του Ασφαλιστικού και του Εργασιακού, ενώ έθεσε προς συζήτηση και θέματα ωραρίου των τραπεζών. Σήμερα η ΟΤΟΕ θα συναντηθεί με τον κ. Καρατζά και την Τετάρτη με τον υπουργό Οικονομίας κ. Ν. Χριστοδουλάκη.