ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποβαθμίζει τη σύσταση για μετοχή Εθνικής η UBS

Σε υποβάθμιση της σύστασης για τη μετοχή της Εθνικής Τράπεζας προχώρησε χθες η επενδυτική τράπεζα UBS Warburg, ενώ διατηρεί αμετάβλητη την τιμή-στόχο στα 27,40 ευρώ. Η σύσταση για την Εθνική Τράπεζα είναι πλέον «διακράτηση» (hold) από «αγορά» (buy).

Η μετοχή έπεσε «θύμα της επιτυχίας», όπως εξηγεί η UBS Warburg, καθώς τελευταία παρουσίασε ισχυρές επιδόσεις, φτάνοντας στο επίπεδο της τιμής -στόχου. Οι αναλυτές του διεθνούς οίκου κ. Δημήτρης Σπανοδήμος και Στέργιος Σουγιούτζογλου εκτιμούν ότι η Εθνική Τράπεζα θα ανακοινώσει σήμερα μείωση των καθαρών κερδών κατά 11% στα 186,4 δισ. δραχμές ή 547 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο. Αυτό το αποδίδουν στη μείωση των εσόδων από προμήθειες κατά 1% και των εσόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές κατά 39% που αντισταθμίζουν τη μεγάλη αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 24%.

Σχετικά με τη συγχώνευση Εθνικής-Αlpha γράφουν ότι πρέπει να αντιμετωπισθούν τρία ζητήματα: ο περιορισμός του κινδύνου απώλειας εσόδων (από αλληλοκάλυψη δραστηριοτήτων), η πραγματοποίηση των απαραίτητων κινήσεων για μείωση του κόστους σε ένα περιβάλλον ισχυρών συνδικάτων και η μείωση του κινδύνου εκτέλεσης της συγχώνευσης. Πάντως προσθέτουν ότι η ενιαία τράπεζα θα έχει πλέον βαρύτητα 35% στον δείκτη MSCI Greece. Η σχετική έκθεση της UBS Warburg αναφέρει ότι έχει μειώσει τις προβλέψεις για έσοδα από διαπραγμάτευση τίτλων στα 120 δισ. δραχμές έναντι 140 δισ. δραχμών για το 2001, ενώ δεν αλλάζει τις εκτιμήσεις για το 2002, θεωρώντας ότι ενσωματώνουν επαρκώς το σενάριο για καθυστερημένη ανάκαμψη.

Να σημειωθεί ότι η τεχνολογική υποδομή του ΧΑΑ επιτρέπει την εισαγωγή και τη διαπραγμάτευση ETFs μέσω του συστήματος ΟΑΣΗΣ, ενώ το θεσμικό «κώλυμα» θα αντιμετωπισθεί, πιθανότατα, με τροπολογία του νόμου που διέπει τη λειτουργία της Ελληνικής Αγοράς Αναδυόμενων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ).