ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σπύρου»: η αναδιοργάνωση απέδωσε πέντε νέες θυγατρικές

Κέρδη προ φόρων που θα κυμανθούν μεταξύ 2,5 και 2,7 δισ. δρχ. αναμένει η διοίκηση της «Αγροτικός Οίκος Σπύρου» για το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης, μέγεθος αυξημένο περίπου κατά 5% έναντι του προηγούμενου έτους. Η μικρή βελτίωση των κερδών αποδίδεται στην αναδιοργάνωση της εταιρείας και στις επενδύσεις που έγιναν με στόχο να μειωθεί το κόστος παραγωγής των προϊόντων.

Μεταξύ των άμεσων κινήσεων της «Σπύρου» είναι η ίδρυση πέντε νέων θυγατρικών σε διάφορες γεωγραφικές περιφέρειες, με στόχο την καλύτερη επίβλεψη και ενεργότερη παρουσία στις κατά τόπους αγορές της εταιρείας. Ειδικότερα, ιδρύονται θυγατρικές στην Ισπανία, για την Ιβηρική Χερσόνησο και στη Β. Αφρική, στην Τουρκία με αρμοδιότητα τη συγκεκριμένη χώρα, στη Μόσχα με αρμοδιότητα τις χώρες της Αν. Ευρώπης, πιθανότατα στη Βηρυτό του Λιβάνου, για τις χώρες της Μ. Ανατολής και τέλος στην Αθήνα, με ζώνη επίβλεψης τα Βαλκάνια. Κύριος στόχος των νέων θυγατρικών θα είναι η καλύτερη προώθηση των προϊόντων (σπόροι, σπορόφυτα), ωστόσο οι πωλήσεις θα γίνονται από την Αθήνα. Παράλληλα, η «Σπύρου» πρόκειται να αναπτύξει τρία ερευνητικά κέντρα, σε συνεργασία με οίκους του εξωτερικού, με άμεσο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της, τόσο των σπόρων για μεγάλες καλλιέργειες (π.χ. βαμβάκι) όσο και για τα κηπευτικά προϊόντα (τομάτα, πιπεριά κοκ.), η ζήτηση των οποίων εκτιμάται ότι ενισχύεται.

Ολα τα κέντρα θα συνδυάζονται με παραγωγικές μονάδες, για τη δημιουργία του μητρικού σπόρου, αλλά το σύνολο της παραγωγής θα γίνεται επί τόπου στις χώρες που θα παραγγέλλουν το νέο προϊόν. Το πρώτο κέντρο θα δημιουργηθεί στη Β. Ελλάδα και θα καλύπτει γεωγραφικά τα Βαλκάνια το δεύτερο στην Κεντρική Ελλάδα, εστιασμένο κυρίως στην Ελλάδα και το τρίτο στη Ν. Ελλάδα για τις χώρες της Μ. Ανατολής και της Β. Αφρικής.

– Τα χρηματοοικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα της επιχείρησης.