ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποθήκευση τώρα!

Μία νέα σειρά σκληρών δίσκων, η οποία θα εμπλουτίζεται διαρκώς από νέα προϊόντα, ανακοίνωσε η ΙΒΜ. Οι νέοι δίσκοι αξιοποιούν μια ειδική τεχνολογία της εταιρείας, η οποία επιτρέπει την αποθήκευση περισσότερων δεδομένων σε έναν δίσκο. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται με την προσθήκη ενός επιπλέον στρώματος από ειδική σύνθεση στο εσωτερικό του σκληρού. Με τη νέα τεχνολογία εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν έως το 2003 δίσκοι της τάξεως των 400 Gb για τους υπολογιστές γραφείου και 200 Gb για τους φορητούς υπολογιστές. Προς το παρόν, η ΙΒΜ κυκλοφόρησε σκληρούς δίσκους έως και 60 Gb για φορητούς υπολογιστές, αλλά το κόστος τους παραμένει ιδιαίτερα υψηλό.

Η DARPA είναι η ίδια οργάνωση που χρηματοδότησε την ανάπτυξη του Διαδικτύου. Εχει ήδη εγκρίνει κονδύλια συνολικού ύψους 50 εκατ. δολαρίων για τη διεξαγωγή ερευνών μεταξύ άλλων στα ακόλουθα πανεπιστήμια: Carnegie Mellon University, Georgia Institute of Technology, ΜΙΤ, University of California at Berkeley και University of Washington. Στόχος η ανάπτυξη υπολογιστών που να βλέπουν, να ακούνε και να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών.