ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΕΡΓΟΣΕ ζητεί προσφορές για ένα τμήμα του προαστιακού

«Τροχοδρομεί» εν μέσω έντονου παρασκηνίου, τριβών, παραιτήσεων και δικαστικών μέτρων ο διαγωνισμός για ένα από τα τρία τμήματα του προαστιακού σιδηροδρόμου, καθώς σήμερα η ΕΡΓΟΣΕ διαθέτει τα τεύχη δημοπράτησης, ζητώντας από τους πέντε προεπιλεγέντες υποψηφίους να καταθέσουν τις οικονομικές τους προσφορές μέχρι τις 12/12. Το δημοπρατηθέν τμήμα του προαστιακού σιδηροδρόμου, προϋπολογισμού 30 δισ. δρχ., περιλαμβάνει έργα για την κατασκευή της υποδομής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών και του Νέου Αεροδρομίου των Σπάτων. Το έργο διεκδικούν πέντε εταιρείες ή κοινοπραξίες που προεπελέγησαν από τις δεκατρείς που έλαβαν μέρος στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού. Πρόκειται για τις: Hochtief AG, Astaldi, Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – Ελληνική Τεχνοδομική – ΤΕΒ Α.Ε., Κοινοπραξία ΑΕΓΕΚ – Ευκλείδης – ΕΤΕΠ – ΜΕΤΩΝ και Κοινοπραξία Προαστιακού Σιδηροδρόμου ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΓΕΚ Α.Ε. – Impregilo SΡΑ.

Τα άλλα δύο υπό δημοπράτηση τμήματα του προαστιακού σιδηροδρόμου, προϋπολογισμού 113 δισ. δρχ. και 64 δισ. δρχ., εκτός από έργα πολιτικού μηχανικού και επιδομής περιλαμβάνουν και έργα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και ηλεκτροκίνησης. Πάντως, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τιμές μονάδος με τις οποίες θα κατακυρωθούν από την ΕΡΓΟΣΕ, αρχικά τα έργα πολιτικού μηχανικού, καθώς μέτρο σύγκρισής τους θα είναι οι τιμές με τις οποίες ανετέθη και κατασκευάζεται η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ. Α. Μπ.