ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πτώση της τάξης του 9,1% σημείωσαν οι εξαγωγές εντός του Οκτωβρίου

Πτώση της τάξης του 9,1% σημείωσαν οι εξαγωγές εντός του Οκτωβρίου

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Οκτώβριος για τις ελληνικές εξαγωγές, με την αξία τους να επηρεάζεται έντονα από την κάμψη των διεθνών τιμών του πετρελαίου και επομένως τη σημαντική υποχώρηση των εξαγωγών (ως προς την αξία) πετρελαιοειδών. Σχετικά παρήγορο στοιχείο είναι ότι εάν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι ελληνικές εξαγωγές καταγράφουν άνοδο τον Οκτώβριο του 2019 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2018.

Προβληματισμό, πάντως, προκαλεί η μεγάλη μείωση, 8,1%, των εξαγωγών της δεύτερης μεγαλύτερης κατηγορίας εξαγόμενων αγαθών, και συγκεκριμένα των βιομηχανικών προϊόντων. Πρόκειται για στοιχείο-ένδειξη της επιβράδυνσης στην οποία έχει εισέλθει η παγκόσμια οικονομία, επιβράδυνση η οποία είναι ικανή να δημιουργήσει προβλήματα στην υπό ανάκαμψη μεν, ευάλωτη δε, ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τον Οκτώβριο του 2019 μειώθηκαν κατά 287 εκατ. ευρώ ή κατά 9,1% και διαμορφώθηκαν στα 2,87 δισ. ευρώ από 3,15 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε 2,09 δισ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 3,1% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2019. Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων υποχώρησαν κατά 8,1% και διαμορφώθηκαν σε 432,9 εκατ. ευρώ από 470,9 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2018. Κατακόρυφη πτώση, κατά 45,9%, σημείωσαν και οι εξαγωγές ελαιολάδου, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε μόλις 29 εκατ. ευρώ από 53,6 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018.

Σε επίπεδο δεκαμήνου οι ελληνικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, σε 28,16 δισ. ευρώ, ενισχυμένες κατά μόλις 1,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,9% στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018 και διαμορφώθηκαν σε 19,26 δισ. ευρώ.

Οι εισαγωγές στο δεκάμηνο του 2019 αυξήθηκαν κατά 3%, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, φτάνοντας τα 46,66 δισ. ευρώ, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή, διαμορφώθηκαν σε 34,42 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 6,9%.

Τον Οκτώβριο του 2019 το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 111,3 εκατ. ευρώ ή κατά 5,4% (λόγω της μείωσης της αξίας των εισαγωγών πετρελαιοειδών). Στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2019, πάντως, το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε σημαντικά: κατά 1,03 δισ. ευρώ ή κατά 5,9%, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών και κατά 1,31 δισ. ευρώ ή κατά 9,5%, χωρίς τα πετρελαιοειδή.