ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απεμπλοκή της Fancο από μη αποδοτικές συμμετοχές

Απεμπλοκή από τις δραστηριότητες εκτός του βασικού της χώρου των ετοίμων ενδυμάτων και υφασμάτων είναι ο σκοπός της αναμόρφωσης της Fanco, με την πώληση συμμετοχών. Η εταιρεία, όπως ενέκρινε και η χθεσινή έκτακτη συνέλευση των μετόχων, συγχωνεύει τη θυγατρική της Κλωστήρια Fanco με τις εταιρείες κλωστηρίων του μητρικού Ομίλου Ναούσης, ενώ πουλά την καλτσοποιία Fanware.

Ειδικότερα, η συγχώνευση των Κλωστηρίων Ροδόπης, Μαρώνειας και Fanco θα δημιουργήσει μια ισχυρή παραγωγική εταιρεία με ίδια κεφάλαια 20 δισεκ. δρχ. και εξειδικευμένο προϊόν κυρίως προς εξαγωγή. Η Fanco, που σήμερα ελέγχει το 75% του Κλωστηρίου, αποκτά από φυσικά πρόσωπα επιπλέον 19% αντί ποσού 1,014 δισεκ. δρχ., με σκοπό μετά τη συγχώνευση να κατέχει στη νέα εταιρεία ποσοστό 22,8%. Θα είναι, δε, ο βασικός προμηθευτής της Fanco σε βαμβακερά νήματα υψηλής ποιότητας και σε συγκεκριμένο χρονικό προγραμματισμό.

Παράλληλα, με σκοπό την απεμπλοκή από μη αποδοτικές συμμετοχές, πουλά το υπόλοιπο ποσοστό 70% που κατέχει στην εταιρεία καλτσών Fanware, αντί του ποσού των 694 εκ. δρχ. Από την πώληση της καλτσοποιίας δημιουργούνται υπεραξίες 280 εκ. δρχ. περίπου. Η εν λόγω εταιρεία είχε συσσωρευμένες ζημίες 216 εκ. δρχ., ενώ είναι πλέον εκτός ενδιαφέροντος της Fanco. Σημειώνεται ότι με τη λογική της απεμπλοκής από μη συναφείς δραστηριότητες, η Fanco έχει ήδη μεταβιβάσει από πέρυσι το ποσοστό της στην εταιρεία υφασμάτων Fantex στην Γιαγκίτσης.

Οι αγοραπωλησίες δεν θα γίνουν με εκταμίευση από τη Fanco, αφού μετά τον συμψηφισμό απομένουν 320 εκατομμύρια δραχμές που θα καταβληθούν (στον κ. Γκι Νατάν) μέχρι το τέλος του 2003 με ετήσιο επιτόκιο 2%.

Δύο νέα συνταξιοδοτικά προγράμματα σχεδίασε η ασφαλιστική εταιρεία Metrolife Εμπορική, θυγατρική του ομίλου της Εμπορικής τράπεζας. Πρόκειται για το «Metrolife Σύνταξη» συνταξιοδοτικό προϊόν συνδεόμενο με επένδυση που παρέχει εγγυημένη απόδοση περιοδικού ασφαλίστρου και με ελάχιστη εγγύηση 3% από την αρχή του συμβολαίου και μέχρι την έναρξη της συνταξιοδότησης. Το δεύτερο προϊόν «Γυναίκα+Σύνταξη» σχεδιάσθηκε με σκοπό να παρέχει καλύψεις που μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες εργαζόμενων γυναικών σε ειδικές κατηγορίες επαγγελμάτων -συνήθως χωρίς συνταξιοδοτικές και άλλες καλύψεις- όπως νοσοκόμα σε σπίτι ή οικιακή βοηθός.