ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η αδύναμη εγχώρια ζήτηση, εμπόδιο στην ισχυρή ανάπτυξη

Η αδύναμη εγχώρια ζήτηση, εμπόδιο στην ισχυρή ανάπτυξη

Μπορεί η ελληνική οικονομία να εμφανίζει ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 2,2%, όταν οι άλλες οικονομίες της Ευρωζώνης φαίνεται πως φλερτάρουν με τη στασιμότητα, ωστόσο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της μεγέθυνσης είναι ανησυχητικά.

Στο 9μηνο του 2019 η αύξηση του ΑΕΠ διαμορφώνεται σε 2,2% έναντι 1,9% για όλο το 2018, με τις συνιστώσες του ΑΕΠ να μην αφήνουν μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας, τονίζει ο ΣΕΒ, καθώς, πέραν των καθαρών εξαγωγών που συμβάλλουν σημαντικά με 1 ποσοστιαία μονάδα στον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ, η συμβολή της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων σε πάγια περιορίζεται σε 0,1 π.μ. η κάθε μία, με τη δημόσια κατανάλωση να συμβάλει κατά 0,6 π.μ. και τη μεταβολή των αποθεμάτων κατά 0,3 π.μ. «Η εικόνα αυτή αναδεικνύει την αδυναμία της εγχώριας ζήτησης να οδηγήσει σε ισχυρή ανάκαμψη την ελληνική οικονομία, σε μια συγκυρία όπου η εξωτερική ζήτηση αποκλιμακώνεται, λόγω των εμπορικών ανταγωνισμών που προκαλούν αβεβαιότητες και ασκούν δυσμενείς επιδράσεις στις επενδύσεις διεθνώς», αναφέρεται στο μηνιαίο δελτίο οικονομικής δραστηριότητας του συνδέσμου.

Αν δεν αντιστραφεί η ένδεια επενδύσεων θα είναι δύσκολο να αυξηθεί η παραγωγικότητα, η απασχόληση και τα εισοδήματα στον ιδιωτικό τομέα και έτσι να στηριχθεί η εγχώρια ζήτηση, τονίζεται.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι επενδύσεις σε πάγια με εποχική διόρθωση αυξήθηκαν στο 9μηνο του 2019 κατά 1%, ενώ είχαν μειωθεί κατά 6,2% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και κατά 12,2% σε όλο το 2018. Οι επενδύσεις σε κατοικίες αυξάνονται κατά 9,8% φέτος (έναντι αύξησης 17,2% σε όλο το 2018), ο εξοπλισμός σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών κατά 0,6%, ο μηχανολογικός εξοπλισμός κατά 2,8%, ενώ τα προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας μειώνονται κατά -0,8%. «Οι ανωτέρω εξελίξεις συνιστούν σημαντική επιβράδυνση στην ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών των επιχειρήσεων στο 9μηνο του 2019. Αποτυπώνουν δε τις αβεβαιότητες λόγω της προεκλογικής περιόδου, και, ενδεχομένως, την προσδοκία των επιχειρήσεων για χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές και ευνοϊκότερη μεταχείριση των επενδύσεων, πριν δεσμεύσουν πόρους σε επενδύσεις. Συνεπώς, στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, αλλά και το 2020, αναμένεται πλέον επιτάχυνση των επενδύσεων, καθώς η συνολική φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων μειώθηκε, ο βαθμός προβλεψιμότητας σε ό,τι αφορά το φορολογικό πλαίσιο αυξήθηκε και το πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων αναβαθμίσθηκε σημαντικά με τον αναπτυξιακό νόμο», εκτιμά ο ΣΕΒ. Ωστόσο, σημειώνει πως με τα στοιχεία, όπως διαμορφώνονται, θα χρειαστεί σημαντική ανάκαμψη στις επενδύσεις σε πάγια και στην ιδιωτική κατανάλωση κατά το τέταρτο τρίμηνο, ώστε ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ να διαμορφωθεί άνω του 2%, όπως προβλέπεται. Συγκεκριμένα, στον προϋπολογισμό 2020 προβλέπεται αύξηση των επενδύσεων σε πάγια το 2019 κατά 8,8%. Αυτό απαιτεί αύξηση της τάξης του 33,8% το δ΄ τρίμηνο του 2019, που είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί.