ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από σήμερα οι ενστάσεις για το κοινωνικό μέρισμα στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ

Από σήμερα οι ενστάσεις για το κοινωνικό μέρισμα στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ

Τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων για το κοινωνικό µέρισµα δίνει το υπουργείο Οικονοµικών σε όσους πολίτες υπέβαλαν αίτηση και απορρίφθηκε. Επειτα από έντονες αντιδράσεις πολιτών που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την αίτηση για το µέρισµα ή απορρίφθηκαν χωρίς να γνωρίζουν τον λόγο, το υπουργείο Οικονοµικών ανακοίνωσε τη δηµιουργία συµπληρωµατικής σελίδας στην Η∆ΙΚΑ για την υποβολή ενστάσεων. Η σελίδα έχει προγραµµατιστεί να ανοίξει σήµερα στον διαδικτυακό τόπο της Η∆ΙΚΑ (koinonikomerisma.gr), δίνοντας τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων σχετικά µε το κοινωνικό µέρισµα.

Οσοι καλύπτονται από τα κριτήρια που έχουν ανακοινωθεί, αλλά για κάποιο λόγο δεν µπόρεσαν να ολοκληρώσουν µε επιτυχία την αίτησή τους, σύµφωνα µε το υπουργείο Οικονοµικών, στο πλαίσιο του δηµοσιονοµικού χώρου που τις τελευταίες ηµέρες δηµιουργείται, θα λάβουν το επίδοµα αυτό το αργότερο στις αρχές του επόµενου έτους.

Το υπουργείο Οικονοµικών υπενθυµίζει επίσης ότι για την εξυπηρέτηση των πολιτών λειτουργούν ήδη δύο τηλεφωνικά κέντρα, της Η∆ΙΚΑ και της ΑΑ∆Ε, στα οποία µπορούν να απευθύνονται οι πολίτες για ενηµέρωση. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες, τα προβλήµατα δηµιουργήθηκαν κυρίως στις περιπτώσεις που τα Ατοµα µε Αναπηρία (ΑµεΑ), ενώ είχαν δηλωθεί ως εξαρτώµενα µέλη νοικοκυριού, έκαναν τα ίδια αίτηση για το κοινωνικό µέρισµα, χρησιµοποιώντας τον δικό τους ΑΦΜ καθώς υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση, µε αποτέλεσµα το σύστηµα να τους «κόβει».

Επίσης, πολλοί δεν γνώριζαν ότι βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης, το µέρισµα χορηγείται µόνο σε όσους λαµβάνουν επίδοµα από τον ΟΠΕΚΑ και όχι σε όλους τους δικαιούχους αναπηρικής σύνταξης.

Αλλη κατηγορία παραπονούµενων για το κοινωνικό µέρισµα είναι µακροχρόνια ή βραχυχρόνια άνεργοι, µε συνολικό εισόδηµα κάτω από 15.000 ευρώ –όπως δηλαδή ορίζει η ΚΥΑ–, οι οποίοι είναι νέοι γονείς, δηλαδή απέκτησαν παιδί εντός του 2019 και απορρίπτονται οι αιτήσεις τους.

Να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε πληροφορίες και παρότι φέτος το µέρισµα απευθύνεται µόνο σε βραχυχρόνια ή µακροχρόνια ανέργους, ΑµεΑ και πολύτεκνους, υπέβαλαν αιτήσεις και απορρίφθηκαν σχεδόν οι περισσότεροι από τους περυσινούς δικαιούχους. Αλλοι λόγοι απόρριψης των αιτήσεων ήταν η υπέρβαση των εισοδηµατικών κριτηρίων, τα τεκµήρια καθώς και σε αυτή την περίπτωση όπως και σε άλλα επιδόµατα λαµβάνεται υπόψη το φορολογητέο εισόδηµα και όχι το πραγµατικό, καθώς και το γεγονός ότι τα εισοδηµατικά όρια αφορούν το οικογενειακό εισόδηµα και όχι το ατοµικό.