ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H «μεγάλη συγχώνευση» στη φάση της δοκιμασίας

Τα φλας μπορεί να άστραψαν χθες στο Μέγαρο Μελά προκειμένου να απαθανατίσουν τους πρωταγωνιστές της νέας υπερτράπεζας, που διατηρεί το σήμα της Alpha Bank και θα φέρει τον τίτλο Εθνική Τράπεζα, παραλλήλως όμως ανεδείχθησαν τα μεγάλα προβλήματα του γιγαντισμού και της δυσκινησίας ενός υπερτροφικού οργανισμού.

Η νέα Τράπεζα θα χρειασθεί ένα μήνα προπαρασκευής ώστε να αποκτήσει νέα οργανωτική δομή σε επίπεδο διοίκησης, ενώ θα πρέπει να συμβιώσει με τέσσερα διαφορετικά ασφαλιστικά καθεστώτα και εννέα διαφορετικά ταμεία. Και, βεβαίως, να καλύψει το υπερβάλλον κόστος, το οποίο δημιουργείται λόγω του πλήθος των υποχρεώσεων από τις επιμέρους συγχωνεύσεις της Εθνικής με την Κτηματική, της Πίστεως με την Ιονική και τώρα της Εθνικής με την Alpha, οι οποίες συγκεντρώνουν στις τάξεις τους 23.000 εργαζομένους. Μόνον η προγραμματιζόμενη εθελουσία έξοδος για το 10% θα απαιτήσει 75 δισ. δρχ., ενώ τα περιγραφόμενα οφέλη του μεγέθους, της συνέργειας στις δραστηριότητες και της μείωσης του κόστους θα χρειαστούν αρκετό χρόνο ώστε να γίνουν αντιληπτά.

Κατόπιν αυτών, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη η χρηματιστηριακή συμπεριφορά της μετοχής της Εθνικής. Με την αναγγελία των όρων ανταλλαγής -9 μετοχές της Alpha με 7 μετοχές της νέας Εθνικής- η μετοχή της Εθνικής έφθασε να χάνει 9,8% για να κλείσει τελικώς με πτώση 5,34%, ενώ περιορισμένα της τάξης του 0,75% ήταν τα κέρδη για τη μετοχή της Alpha Βank.

Αλλά ακόμη και όταν τα ελληνόπουλα αρχίζουν σχετικά καθυστερημένα στο σχολείο να διδάσκονται ξένες γλώσσες, οι ώρες εκμάθησης μέσα στο σχολικό πρόγραμμα είναι πολύ λιγότερες σε σχέση με τα ευρωπαϊκά επίπεδα. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή έκθεση, οι Ελληνες μαθητές ηλικίας 16 ετών «έχουν» στο σχολείο τις λιγότερες συγκριτικά με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους συνομηλίκους τους ώρες ξένων γλωσσών. Επακόλουθο είναι την τελευταία δεκαετία τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών να έχουν υπερδιπλασιασθεί και σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 11.000 φροντιστήρια στα οποία φοιτούν πάνω από ένα εκατομμύριο παιδιά.