ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

EN ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Μειώθηκε ο κύκλος εργασιών των Ελληνικών Χρηματιστηρίων

Σε 18,74 δισ. δρχ., έναντι 42,32 δισ. δρχ. μειώθηκε -55,7%- κατά το εννεάμηνο ο κύκλος εργασιών των Ελληνικών Χρηματιστηρίων (EXAE). Ανάλογη πτώση κατά 79,56% σημείωσαν και τα κέρδη προ φόρων, που υποχώρησαν σε 5 δισ. δρχ., έναντι 24,5 δισ. δρχ. το αντίστοιχο διάστημα του 2000. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 83% σε 4,5 δισ. δρχ., ενώ η ρευστότητα του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 94,7 δισ. δρχ., αποτελώντας το 85% του ενεργητικού.

Υδροηλεκτρικά έργα

Αδεια παραγωγής για τρία μικρά υδροηλεκτρικά έργα σε συνεργασία με τη ΔΕΗ. Ανανεώσιμες A.E. έλαβε από το υπουργείο Ανάπτυξης η ΔΙΕΚΑΤ Ενέργεια, θυγατρική της κατασκευαστικής εταιρείας. Αντίστοιχα, έχει δοθεί από τη PAE θετική γνωμοδότηση για επιπλέον τρία υδροηλεκτρικά. έργα. Τα έξι έργα είναι συνολικής ισχύος 25 MW, προϋπολογισμού 15 δισ. δρχ. και ετησίων εσόδων 2 δισ. δρχ.

Κέρδη 2 δισ. για τη Stabilton

Κέρδη 2 δισ. δρχ. αναμένεται να εγγράψει κατά την τρέχουσα χρήση η Stabiltoαπό την πώληση υπό κατασκευή συγκροτήματος καταστημάτων και γραφείων επί της Λ. Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου. Αντίστοιχα, αναμένει έσοδα από πωλήσεις κατοικιών και παραθεριστικών κατοικιών.

Μνημόνιο συνεργασίας

Μνημόνιο συνεργασίας με την Εταιρεία Δημητριακών Βορείου Ελλάδος, 100% θυγατρική της ΑΛΛΑΤΙΝΗ υπέγραψε η Θεμελιοδομή και η Omega Bank. Το μνημόνιο αφορά την ανάπτυξη οικοπέδου 18,3 στρεμμάτων στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα μεταβιβαστεί εξ αδιαιρέτου αντί του ποσού των 3 δισ. δρχ. στις εν λόγω εταιρείες.

Απορρόφηση του Νηρέα

Την απόσχιση του κλάδου μεταποίησης και την απορρόφησή του από τη θυγατρική Eurocaterers ενέκρινε η χθεσινή έκτακτη συνέλευση του Νηρέα. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η πρόθεση της εταιρείας να επεκταθεί και σε νέες αγορές, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη των θυγατρικών Σαράντης, Αλπίνο. Το εννεάμηνο τα κέρδη και οι πωλήσεις της μητρικής κινήθηκαν με ποσοστό περί το 23%.

Ικτίνος Ελλάς: αύξηση κερδών

Κύκλο εργασιών 2,6 δισ. δρχ. και κέρδη 330 εκατ. δρχ. παρουσίασε η Ικτίνος Ελλάς κατά το εννεάμηνο του έτους, μεγέθη που συνιστούν ετήσια αύξηση κατά 15% και 5% αντίστοιχα.