ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα υψηλότερα έσοδα του Νοεμβρίου αύξησαν το κοινωνικό μέρισμα

Τα υψηλότερα έσοδα του Νοεμβρίου αύξησαν το κοινωνικό μέρισμα

Τα αυξημένα έσοδα του Νοεμβρίου οδήγησαν και στην καταβολή αυξημένου μερίσματος στα νοικοκυριά. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), τα έσοδα τον Νοέμβριο αυξήθηκαν κατά 285 εκατ. ευρώ, τα οποία προέρχονται κυρίως από μεταβιβάσεις. Συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 6,9 δισ. ευρώ έναντι στόχου 4,715 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,2 δισ. ευρώ.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο ετήσιος στόχος θα πρέπει έως τις 31 Δεκεμβρίου το ελληνικό Δημόσιο να βάλει στον κρατικό κορβανά περισσότερα από 6,6 δισ. ευρώ. Τα περισσότερα από αυτά θα προέλθουν από τα τέλη κυκλοφορίας (1,1 δισ. ευρώ), την τέταρτη δόση του ΕΝΦΙΑ (520 εκατ. ευρώ) και την τελευταία δόση του φόρου για τις επιχειρήσεις.

Με βάση τα στοιχεία του ΓΛΚ, για το διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου:

• Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 48,429 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 380 εκατ. ευρώ ή 0,8% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το 2019 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2020. Την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 78 εκατ. ευρώ.

β) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες (ΝΠ) κατά 27 εκατ. ευρώ. 

γ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 54 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων φόροι οχημάτων κατά 36 εκατ. ευρώ. 

δ) Μεταβιβάσεις κατά 237 εκατ. ευρώ.

ε) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 79 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων επιστροφές δαπανών κατά 14 εκατ. ευρώ ή 3,2%.

• Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 4.270 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 34 εκατ. ευρώ από τον στόχο (4.304 εκατ. ευρώ).

• Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 46,508 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,885 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι κυριότερες αιτίες της εμφανιζόμενης αρνητικής απόκλισης είναι:

α) Η υποεκτέλεση του ΠΔΕ κατά 881 εκατ. ευρώ.

β) Οι μικρότερες έναντι του στόχου πληρωμές οπλικών συστημάτων κατά 268 εκατ. ευρώ, οι οποίες δεν επηρεάζουν άμεσα το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, καθότι, σύμφωνα με τη μεθοδολογία ESA, το έλλειμμα επηρεάζεται από τις φυσικές παραλαβές.

γ) Οι μειωμένες μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα εντός και εκτός γενικής κυβέρνησης κατά 126 εκατ. ευρώ.

δ) Η καθυστέρηση των αποδόσεων του Νοεμβρίου προς τους ΟΤΑ, οι οποίοι πληρώθηκαν στις αρχές του Δεκεμβρίου, δημιουργώντας απόκλιση ύψους 185 εκατ. ευρώ.