Πότε εξαιρούνται από τη διπλή ασφάλιση τα μπλοκάκια

Πότε εξαιρούνται από τη διπλή ασφάλιση τα μπλοκάκια

4' 29" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Ενα νέο μηχανισμό απαλλαγής από την καταβολή διπλών εισφορών για όλους όσοι ασκούν παράλληλα δύο ή περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες προωθεί το νέο ασφαλιστικό σχέδιο νόμου. Ειδικά δε για τους μισθωτούς με παράλληλη απασχόληση ως ελεύθεροι επαγγελματίες, τίθεται ως βασική προϋπόθεση για την πλήρη απαλλαγή από τις διπλές εισφορές προς τον e-ΕΦΚΑ η κάλυψη των εισφορών της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας των μη μισθωτών, ήτοι τα 252 ευρώ τον μήνα για σύνταξη και υγεία.

Προσοχή, όμως: Στο τελικό σχέδιο ξεκαθαρίζεται ότι για τον υπολογισμό αυτό δεν περιλαμβάνονται δώρα και επιδόματα, ήτοι 13ος και 14ος μισθός, ενώ επισημαίνεται ότι ειδικά για μηχανικούς, γιατρούς και δικηγόρους, για τους οποίους υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης και για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ, η πλήρης απαλλαγή έρχεται αν καλύπτονται και οι εισφορές της πρώτης κατηγορίας για επικούρηση και της πρόνοιας από τον μισθό. Συνεπώς, στα 252 ευρώ θα πρέπει να προστεθούν τα 42 ευρώ της πρώτης κατηγορίας για την επικούρηση και τα 26 ευρώ της αντίστοιχης κατηγορίας για εφάπαξ. Σύμφωνα με έγκριτους λογιστές, βέβαια, εάν ο μισθωτός λαμβάνει μεικτό μισθό της τάξεως των 930 ευρώ τον μήνα, καλύπτει το σύνολο των υποχρεώσεων και κατά συνέπεια απαλλάσσεται από την καταβολή επιπλέον εισφορών για τη δεύτερη απασχόληση. Αναλυτικά, το άρθρο 36 για τους μισθωτούς με μπλοκάκι προβλέπει τα εξής:

Για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καταβάλλεται για τις εισφορές της κύριας σύνταξης και υγείας υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά των μισθωτών. Προσοχή, όμως: Το συνολικό μηνιαίο ποσό (εισφορά μισθωτού και εργοδότη για κύρια σύνταξη και υγεία) δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας των μη μισθωτών, ήτοι 252 ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση, θα καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο. Βέβαια, η τελική διάταξη ξεκαθαρίζει ότι δεν συμπεριλαμβάνονται οι εισφορές μισθωτού και εργοδότη επί των δώρων και του επιδόματος αδείας των μισθωτών. 

Ειδική πρόνοια υπάρχει για τους μισθωτούς που παράλληλα ασφαλίζονται για πρώτη φορά ως αυτοτελώς απασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς προβλέπεται πως η συνολική μηνιαία εισφορά μισθωτού και εργοδότη για την κύρια σύνταξη και υγεία δεν πρέπει να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας, ήτοι 210 ευρώ τον μήνα. Η ρύθμιση ισχύει για 5 έτη από την έναρξη άσκησης του επαγγέλματος, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης. Μάλιστα ξεκαθαρίζεται πως χρήση του ευεργετήματος αυτού είναι δυνατή μόνο μία φορά και σε περίπτωση διακοπής δεν είναι δυνατή η συνέχιση ή επανέναρξη του ως άνω ευεργετήματος. 

Οι μισθωτοί που απασχολούνται παράλληλα με μπλοκάκι έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν, κατόπιν αίτησης, υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία εισφορών κύριας σύνταξης. Σε αυτή την περίπτωση, μάλιστα, το σχέδιο νόμου ορίζει ότι δεν καταβάλλεται το σύνολο της εισφοράς, αλλά η διαφορά μεταξύ αυτής και του ποσού που ήδη καταβάλλεται από τη μισθωτή εργασία.

Προσοχή, όμως: Μισθωτοί που παράλληλα αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο παρέχουν μισθωτή εργασία ή σε συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα, καταβάλλουν εισφορές για το σύνολο των εισοδημάτων, ως μισθωτοί.

Τέλος, όσοι για το δεύτερο επάγγελμα (με μπλοκάκι) υποχρεούνται σε καταβολή εισφοράς επικουρικής ασφάλισης ή και εφάπαξ, για να απαλλαγούν θα πρέπει να καλύπτουν από τη μισθωτή εργασία τους το ύψος της εισφοράς που αντιστοιχεί στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία και των δύο, ήτοι 68 ευρώ (42 ευρώ για επικούρηση και 26 ευρώ για εφάπαξ).

Μικρότερη μείωση της σύνταξης σε όσους συνεχίζουν να εργάζονται

Στα… ψιλά γράμματα της προωθούμενης ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, εκτός από τις σημαντικές αλλαγές στις συντάξεις και στις εισφορές, περιλαμβάνεται μια σειρά από παρεμβάσεις στον τρόπο υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών, στην απασχόληση των συνταξιούχων και στην εξαγορά πλασματικών ετών.

Αναλυτικά, στο σχέδιο νόμου διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών των μη μισθωτών τα ποσά σταθερών εισφορών που θα καταβάλλουν οι επαγγελματίες θα λαμβάνονται υπόψη ως εάν να αντιστοιχούσαν σε εισφορά 20% επί του εισοδήματός τους. Διευκρινίζεται πως αντίστοιχη μέριμνα είχε ληφθεί και όταν μειώθηκαν οι εισφορές στο 13,33% από 20% το 2019 (για τη σύνταξη υπολογίζονταν σαν να επρόκειτο για εισφορές 20%).

Παράλληλα, προβλέπεται σημαντική μείωση του πέναλτι για τους συνταξιούχους που εργάζονται. Πλέον, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα χάνουν το 30% και όχι το 60% της σύνταξής τους για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται. Ειδικά όσοι αναλαμβάνουν θέσεις σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, θα χάνουν το 100% των συντάξεών τους μόνο αν είναι κάτω των 62 ετών, διαφορετικά θα χάνουν το 30%. Εξαιρούνται οι αγρότες που συνεχίζουν εργαζόμενοι ως αγρότες κ.λπ. Μάλιστα, ο νέος «κόφτης» του 30% θα αφορά, από την ψήφιση του νόμου και μετά, όλους όσοι εργάζονται είτε πριν είτε μετά τον νέο νόμο. 

Σημαντικές αλλαγές έρχονται και για το κόστος εξαγοράς των πλασματικών ετών ασφάλισης, δεδομένων και των σημαντικών αλλαγών στις εισφορές κύριας ασφάλισης των μη μισθωτών. Με πρόσθετη ρήτρα, μάλιστα, προβλέπεται πως αν ο ασφαλισμένος θεμελιώσει δικαίωμα πριν εξοφλήσει την εξαγορά, το οφειλόμενο θα παρακρατείται από τη σύνταξή του.

Αναλυτικά, από 1/1/2020 το κόστος εξαγοράς για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολουμένους ή αγρότες θα καθορίζεται από την κλίμακα της ασφαλιστικής εισφοράς την οποία έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος κατά το έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης. Στην τελική διάταξη, μάλιστα, προβλέπεται πως «σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης πριν από τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς, παρακρατείται κάθε μήνα από τη σύνταξη και μέχρι την εξόφληση ποσό ίσο με το 1/4 του ποσού της σύνταξης». Δίνεται έτσι η δυνατότητα να βγει κανείς στη σύνταξη πριν εξοφλήσει πλήρως το ποσό της εξαγοράς και να πληρώνει αυτό που οφείλει με παρακράτηση από τη σύνταξή του.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή