ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

forodoxies-gnorizete-oti-amp-8230-2360209

• Νέα παράταση για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Δόθηκε νέα παράταση της αναστολής λειτουργίας του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων έως και 28.2.2020. Δεν κατέστη δυνατή η επαναλειτουργία του μητρώου καθώς εκκρεμεί η ρύθμιση κρίσιμων νομικών και τεχνικών ζητημάτων σχετικά με τον τρόπο καταχώρισης ορισμένων νομικών οντοτήτων. Το υπουργείο Οικονομικών συγκρότησε ομάδα για την υποστήριξη της λειτουργίας του μητρώου, η οποία αναμένεται να απαντήσει επί των ερωτημάτων που έχουν τεθεί, μεταξύ αυτών και για τον ορθό τρόπο συμπλήρωσης των νομικών οντοτήτων που μεσολαβούν μεταξύ της υπόχρεης εταιρείας και του τελικού δικαιούχου (Α.Π.: 824 ΕΞ 2020).

• Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων κατά της Thomas Cook: Μπορούν να διαγραφούν οριστικά επισφαλείς απαιτήσεις των τουριστικών επιχειρήσεων λόγω της πτώχευσης του εν λόγω βρετανικού πρακτορείου μέσα στο φορολογικό έτος 2019. Η διοίκηση ακολούθησε τη λύση που είχε δώσει κατά την πτώχευση ρωσικών τουριστικών πρακτορείων κατά το έτος 2014. Με την εγκύκλιο διευκολύνεται η έκπτωση χωρίς να έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης. Ετσι κρίθηκε πάλι ότι η προσκόμιση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης εις βάρος του οφειλέτη αποτελεί μία διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα και κοστοβόρα και επιπλέον δεν δημιουργεί καμία προσδοκία είσπραξης των οφειλόμενων (Ε. 2005/2020).

• Προθεσμία παραγραφής τελών χαρτοσήμου: Υπενθυμίζουμε ότι σε πρόσφατη απόφασή του το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών τάχθηκε υπέρ της εφαρμογής 5ετούς και όχι 20ετούς προθεσμίας παραγραφής στη φορολογία χαρτοσήμου για χρήσεις μέχρι 31.12.2013. Ζητήματα παραγραφής που βελτιώνουν τη θέση του φορολογουμένου ρυθμίστηκαν και με τον πρόσφατο νόμο 4646/2019 που προβλέπει την εφαρμογή 10ετούς και όχι 20ετούς προθεσμίας παραγραφής σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται φοροδιαφυγή. Ηταν επιβεβλημένη η ρύθμιση αυτή καθώς σύμφωνα με τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ η προθεσμία παραγραφής θα πρέπει να είναι εύλογη και να ανταποκρίνεται στην αρχή της ασφάλειας δικαίου. Αναμένοντας την απόφαση του ΣτΕ σχετικά με την παραγραφή των τελών χαρτοσήμου, σε περίπτωση που ακολουθήσει την προσέγγιση αυτή, θα τεθεί τέλος στη μακρά παραγραφή και στην περίπτωση των τελών (ΔΕφΑθ 1107/2019).

• Εξαιρείται του εγκλήματος της φοροδιαφυγής η αποφυγή τελών χαρτοσήμου: Δεν διαπράττει το έγκλημα της φοροδιαφυγής όποιος με πρόθεσή του αποφεύγει την καταβολή τελών χαρτοσήμου. Ειδικότερα, τα τέλη χαρτοσήμου δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των φόρων που κατονομάζονται στην αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος.

Επίσης, δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των παρακρατούμενων ή επιρριπτόμενων φόρων που αναφέρονται στη διάταξη του εγκλήματος της φοροδιαφυγής (Ε. 2045/2019).

• Τεκμηρίωση της αιτίας της αδικαιολόγητης προσαύξησης της περιουσίας: Δεν αρκεί απλά η απόδειξη από τη φορολογική διοίκηση ότι το άγνωστης πηγής εισόδημα δεν περιλήφθηκε στη δήλωση εισοδήματος του φορολογουμένου, αλλά απαιτείται και απόδειξη της πηγής του, όχι με αδιάσειστα στοιχεία, αλλά με χρήση έστω και έμμεσων αποδείξεων. Η διοίκηση θα πρέπει να δικαιολογεί το συμπέρασμα ότι η σχετική αύξηση ανάγεται στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας και της λογικής (ΣτΕ 1895/2018).

• Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών: Το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των αγαθών επένδυσης οριστικοποιείται κατά τον χρόνο έναρξης χρησιμοποίησής τους. Η ΔΕΔ απέρριψε τους ισχυρισμούς της διοίκησης ότι αφού το ακίνητο στερείται ηλεκτροδότησης, δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της επιχείρησης και ότι συνεπώς ο ΦΠΑ πρέπει να επιστραφεί. Η έκπτωση του φόρου που διενεργεί μια επιχείρηση ή η επιστροφή του φόρου που λαμβάνει μια επιχείρηση για επενδυτικά αγαθά, μέχρι την έναρξη χρησιμοποίησης αυτών, τελεί υπό την αίρεση ότι τα αγαθά αυτά θα χρησιμοποιηθούν εντός πενταετίας από τη δαπάνη για απόκτηση ή την κατασκευή τους για τη διενέργεια πράξεων φορολογητέων ή αφορολόγητων με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών (ΔΕΔ Θεσ. 2284/2019).

• Μη επιβολή πρόσθετων φόρων από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών: Η διεύθυνση μηδένισε τον πρόσθετο φόρο παρότι απέρριψε τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας σχετικά με τον κύριο φόρο σε έλεγχο αναφορικά με την εκπεσιμότητα των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Η ελεγχόμενη εταιρεία εξέπεσε με τον αυξημένο συντελεστή 130% τις σχετικές δαπάνες κατά το έτος 2016, υπέβαλε αίτηση στο υπουργείο Παιδείας για την έγκριση της φύσης των δαπανών αλλά εντός του 2019 το υπουργείο Παιδείας αποφάνθηκε αρνητικά. Η ΔΕΔ έκρινε ότι η προσφεύγουσα δεν υπέβαλε ανακριβή δήλωση, εφόσον για τις δηλωτικές της υποχρεώσεις ακολούθησε τις οδηγίες της φορολογικής διοίκησης, επομένως δεν πρέπει να υπολογιστεί πρόσθετος φόρος. Το ίδιο έκρινε ότι ισχύει και για τους τόκους και λοιπές προσαυξήσεις (ΔΕΔ Αθην. 3176/2019).

Πηγή: GrantThornton