ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα «πριμ» του ευρώ χωρίζουν OTOE και τράπεζες

Στην αγωνία για τη (μη) έγκαιρη προετοιμασία Δημοσίου και επιχειρήσεων, εν όψει της εισαγωγής του ευρώ, προστίθενται και οι τράπεζες.

Οι διαπραγματεύσεις OTOE και Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών, 34 μόλις ημέρες πριν από την υιοθέτηση του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος, βρίσκονται σε αδιέξοδο χωρίς ορατά σημεία σύγκλισης. H OTOE διεκδικεί την πλήρη αποζημίωση των υπερωριών που θα κληθούν να απασχοληθούν οι τραπεζοϋπάλληλοι και, παράλληλα, την καταβολή σε όλο το προσωπικό ενός επιπλέον μισθού ως πριμ.

Αντιθέτως, οι τράπεζες απορρίπτουν το αίτημα για πρόσθετες παροχές, ενώ έχουν ζητήσει ειδική ρύθμιση ώστε οι υπερωρίες που θα απαιτηθούν να αποζημιωθούν με ποσοστό μικρότερο του νομίμου, με το επιχείρημα ότι η υιοθέτηση του νέου νομίσματος αποτελεί εθνικό στόχο τον οποίο θα πρέπει να αναλάβουν εξίσου τράπεζες και εργαζόμενοι.

Διαμεσολαβητική πρωτοβουλία θα αναλάβει, το προσεχές διάστημα, το υπουργείο Εργασίας προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για τους όρους απασχόλησης των τραπεζοϋπαλλήλων κατά την περίοδο μετάβασης στο ευρώ.