ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαφορετική βαθμολογία για κάθε θέση στην ΑΑΔΕ

Διαφορετική βαθμολογία για κάθε θέση στην ΑΑΔΕ

Τη δημιουργία βαθμολογίου θέσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προβλέπει διάταξη που κατατέθηκε χθες στη Βουλή σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. Επί της ουσίας θα διαφοροποιούνται οι θέσεις ευθύνης ανεξάρτητα από τον βαθμό που έχει κάθε υπάλληλος. Δηλαδή, διαφορετική βαθμολογία θα έχει η θέση του διευθυντή της ΦΑΕ Αθηνών, της μεγαλύτερης εφορίας της Ελλάδας, και μικρότερη βαθμολογία η θέση του διευθυντή μιας εφορίας στην περιφέρεια. Αυτό σημαίνει ότι εντός της υπηρεσίας ο διευθυντής της ΦΑΕ Αθηνών θα έχει υψηλότερο βαθμό, ενώ για την απόκτηση της θέσης θα απαιτούνται περισσότερα κριτήρια και ικανότητες.

Δεν αποκλείεται κάθε θέση να έχει και διαφορετικές αποδοχές. Οπως διαφορετική θα είναι η ευθύνη του ελεγκτή από τον υπάλληλο που μπορεί να έχει τον ίδιο βαθμό και να υπηρετεί στο πρωτόκολλο μιας εφορίας.

Συγκεκριμένα, η διάταξη ορίζει ότι με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ θα καταρτιστεί ειδικό σύστημα βαθμολογικής κατάταξης των θέσεων εργασίας (δεν θα ξεπερνούν τις 18) της Αρχής, παράλληλα προς το σύστημα βαθμολογικής κατάταξης του δημοσίου τομέα. Οι θέσεις εργασίας θα κατατάσσονται στους βαθμούς αυτούς με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται για την πλήρωση κάθε θέσης, τον βαθμό δυσκολίας εκτέλεσης των καθηκόντων της κάθε θέσης εργασίας, τη θέση στην υπηρεσιακή ιεραρχία, τη φύση και τις συνθήκες εργασίας, τον βαθμό ευθύνης και την επιρροή αυτής για την επίτευξη των στόχων της ΑΑΔΕ. Παράλληλα, το προσωπικό θα κατατάσσεται στους βαθμούς του συστήματος βαθμολογικής κατάταξης της ΑΑΔΕ και θα τοποθετούνται ή θα μετακινούνται οι υπάλληλοι σε θέσεις και στους βαθμούς αυτών με βάση τα περιγράμματα των νέων θέσεων εργασίας.

Στο μεταξύ, δεσμευμένα έως τις 19 Μαΐου 2020 θα παραμείνουν (εκτός και αν προκύψει καταδίκη) προϊόντα οικονομικού εγκλήματος, αντί για τις 18 Φεβρουαρίου 2020 που προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος.

Συγκεκριμένα, τα χρονικά όρια διάρκειας των μέτρων δέσμευσης (κίνηση λογαριασμών, τίτλων και χρηματοπιστωτικών προϊόντων, άνοιγμα θυρίδων και μεταβίβαση ή εκποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου) που διατάσσονται από τον πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ανέρχονται σε 18 μήνες. Για τις παλαιές υποθέσεις, για τις οποίες έχει συμπληρωθεί το 18μηνο, είχε προστεθεί ειδική διάταξη στον νόμο 4637/2019, η οποία προβλέπει ότι θα πρέπει να επανεξεταστούν εντός τριμήνου από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ του νόμου.

Προκειμένου να αποτραπεί ο ενεχόμενος κίνδυνος αποδέσμευσης περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση καταδίκης, αποφασίσθηκε να επεκταθεί η προθεσμία στους έξι μήνες.