ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση προθεσμιών για πληρωμή φόρων και εισφορών

paratasi-prothesmion-gia-pliromi-foron-kai-eisforon-2370723

Παρατείνονται με κοινή υπουργική απόφαση οι προθεσμίες για φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας, μπορούν να καταβληθούν έως 30/9/2020 και έως 31/10/2020 αντιστοίχως, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό των τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, (όπου αυτή προβλέπεται), για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, με εξαίρεση τις εισφορές από προαιρετική ασφάλιση.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλουν κανονικά για το προσωπικό που απασχολούν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ΑΠΔ επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις. Η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, που θα έπρεπε να καταβληθούν έως 31/3/2020 καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά τρεις μήνες. Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν  υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι  διατάξεις της οικείας ρύθμισης που αφορά η δόση. Επίσης, παρατείνονται μέχρι και 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και 30/04/2020 των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την κρίση. Εως την ανωτέρω ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων-διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.