ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΕB: Συνεργασίες για διασφάλιση της απασχόλησης

ΣΕB: Συνεργασίες για διασφάλιση της απασχόλησης

Συνεργασία επιχειρήσεων και νέα μοντέλα εργασίας προτείνει ο ΣΕΒ για τη διασφάλιση της απασχόλησης στις συνθήκες του κορωνοϊού. Ξεκινώντας από το παράδειγμα της τηλεργασίας, που, όπως αναφέρει στο δελτίο «Οικονομία και Επιχειρήσεις», υιοθετήθηκε τάχιστα και ευρέως από τις επιχειρήσεις επιτρέποντας τη συνέχιση της επιχειρηματικής λειτουργίας σε σημαντικό βαθμό και έχει λειτουργήσει ως ανάχωμα διασφάλισης των σχετικών θέσεων εργασίας, ο ΣΕΒ προτείνει τρεις μορφές συνεργασίας επιχειρήσεων για τη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού μεταξύ επιχειρήσεων που κλείνουν ή μειώνουν την παραγωγή τους και επιχειρήσεων που εμφανίζουν σημαντική αύξηση της ζήτησης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Η πρώτη αφορά την κάλυψη των αναγκών με τη μεταφορά εργαζομένων μέσω σχημάτων «δανεισμού», το οποίο ήδη προβλέπεται από τη νομοθεσία και εφαρμόζεται ήδη είτε ενδοομιλικά είτε μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης. Εργαζόμενοι επιχειρήσεων που υπολειτουργούν να «δανείζουν εργαζομένους» σε επιχειρήσεις προμηθευτών ή πελατών τους που αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού με διατήρηση των συμβατικών τους προβλέψεων, αναφέρει ο ΣΕΒ.

Η δεύτερη αφορά συνεργασίες μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, με προσωπικό προμηθευτών ή πελατών, το οποίο βρέθηκε, λόγω της συγκυρίας, εκτός εργασίας. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να εξεταστεί η διανομή προϊόντων από τα σούπερ μάρκετ ή τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικών ειδών στα σπίτια των καταναλωτών αν μπορεί να γίνει από ανάλογες ειδικότητες προσωπικού προμηθευτών τους που αντιμετωπίζει μείωση εργασίας.

Η τρίτη, τέλος, πρόταση συνεργασίας αφορά την επέκταση υφιστάμενων επιχειρηματικών συνεργασιών σε τμήματα της παραγωγής και διανομής προϊόντων για λογαριασμό τρίτων. Ο ΣΕΒ βλέπει παράλληλα και έναν πιο ενεργό ρόλο του ΟΑΕΔ, ο οποίος θα μπορεί να εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο τα κενά στην προσφορά και στη ζήτηση εργασίας και να παρεμβαίνει για την υποστήριξη της παραγωγής βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν.