Πώς θα δοθούν δάνεια 7 δισ. με την εγγύηση του Δημοσίου

Πώς θα δοθούν δάνεια 7 δισ. με την εγγύηση του Δημοσίου

5' 0" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Την αντίστροφη μέτρηση για την επανεκκίνηση της οικονομίας με την παροχή άμεσης ρευστότητας προς επιχειρήσεις, σηματοδοτεί η δημιουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας που αναμένεται να ενεργοποιηθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης στις αρχές Μαΐου για τη χορήγηση έως τα τέλη του 2020 κεφαλαίων κίνησης άνω των 7 δισ. ευρώ με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.

Η υπουργική απόφαση για τη δημιουργία του νέου Ταμείου, που θα «κρέμεται» κάτω από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, αναμένεται να υπογραφεί την προσεχή εβδομάδα από τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα, Ανάπτυξης Αδ. Γεωργιάδη και τον υφυπουργό Ανάπτυξης Γ. Τσακίρη, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημοσίευση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς τις τράπεζες που θα συμμετάσχουν.

Στα «σκαριά» από το υπουργείο Ανάπτυξης είναι επίσης η δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), που θα επιστρατευθεί για να καλύψει χρηματοδοτικές ανάγκες άνω των 500 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την κρίση με επιδότηση επιτοκίου, κινητοποιώντας μαζί με τη συμμετοχή των τραπεζών επιπλέον ρευστότητα άνω του 1 δισ. ευρώ.

Ταμείο Εγγυοδοσίας

Τα δάνεια που θα δοθούν μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας, σύμφωνα με το σχέδιο της υπουργικής απόφασης, θα είναι νέο χρήμα, καθώς το Ταμείο ενεργοποιείται υπό τους αυστηρούς κοινοτικούς όρους που απαγορεύουν την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων. Το Ταμείο προικοδοτείται με πόρους του ΕΣΠΑ ύψους 1 δισ. ευρώ σε πρώτη φάση και μαζί με τα κεφάλαια που θα συνεπενδυθούν από τις τράπεζες το ύψος της χρηματοδότησης θα φτάσει τα 3,5 δισ. ευρώ.

Με δεδομένες τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν, η κυβέρνηση έχει ήδη εξασφαλίσει τον διπλασιασμό των κρατικών εγγυήσεων στα 2 δισ. ευρώ, στοχεύοντας έως τα τέλη του 2020 να διοχετεύσει μέσω του Ταμείου δάνεια ύψους 7 δισ. ευρώ.

Το Δημόσιο θα εγγυάται το 80% του δανείου, το ανώτατο ποσό του οποίου δεν μπορεί να υπερβεί το 5% του χαρτοφυλακίου της κάθε τράπεζας που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Η διάρκεια της κρατικής εγγύησης θα είναι 6ετής από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου.

Το επιτόκιο θα καθορίζεται ελεύθερα με βάση τραπεζικά κριτήρια, αλλά η εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει αιτηθεί τη δραστική μείωση των προμηθειών που προβλέπονται σε παρόμοια προγράμματα, εκτιμάται ότι θα συμπιέσει το κόστος.

Δικαιούχοι θα είναι οι μεγάλες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα μοιραστούν σε ποσοστό 50%-50% τα κεφάλαια που θα διατεθούν, υπό τον όρο ότι δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις με βάση τον κοινοτικό ορισμό.

Τα δάνεια θα είναι κεφάλαια κίνησης τακτής λήξης και μπορεί να έχουν και τη μορφή ομολογιακών δανείων με διάρκεια έως 5 έτη, ενώ εξαιρούνται της χρηματοδότησης οι ανοικτοί αλληλόχρεοι λογαριασμοί. Το πρόγραμμα προβλέπει ένα δάνειο ανά επιχείρηση σε μία μόνο τράπεζα, αποκλείοντας τα κοινοπρακτικά δάνεια.

Το ύψος του δανείου που θα χορηγηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει:

• Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους της επιχείρησης και περιλαμβάνεται επίσημα στις μισθοδοτικές καταστάσεις υπεργολάβων) για το 2019 ή

• Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης με βάση τα στοιχεία της οικονομικής χρήσης του 2019.

Επειτα από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των παραπάνω ορίων για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για τη μικρομεσαία επιχείρηση και για τους επόμενους 12 μήνες για μεγάλη επιχείρηση.

Από το πρόγραμμα εξαιρούνται μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ανήκουν στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και οι οποίες αναμένεται να καλυφθούν από αντίστοιχη δράση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Επικουρικά στο Ταμείο Εγγυοδοσίας θα ενεργοποιηθεί το νέο υποπρόγραμμα της Αναπτυξιακής Τράπεζας στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) για παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης με ανώτατο ποσό δανείου τις 500.000 ευρώ και επιδότηση επιτοκίου 100% με ανώτατο επιτόκιο 8% για τα δύο πρώτα έτη του δανείου.

Το ΤΕΠΙΧ ΙΙ θα αφορά αποκλειστικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που απασχολούν δηλαδή κάτω από 250 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών κάτω των 50 εκατ. ευρώ ή ισολογισμό μικρότερο των 43 εκατ. ευρώ και ανήκουν στις επιλέξιμες επιχειρήσεις με βάση τους ΚΑΔ που ανακοινώθηκαν ως πληττόμενοι λόγω COVID-19. Το πρόγραμμα θα έχει περιορισμό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Πρόγραμμα επιδότησης τόκων έως το τέλος του 2020

Η μάχη της ρευστότητας θα δοθεί σε όλα τα μέτωπα και με όλα τα εργαλεία, με βασικό ζητούμενο τη διοχέτευση στην αγορά κεφαλαίων κίνησης που θα επανεκκινήσουν τις μηχανές της οικονομίας. Οι τράπεζες πρωτοστατούν σε αυτή την προσπάθεια όχι μόνο με την αναστολή των δόσεων του κεφαλαίου σε όσες επιχειρήσεις πλήττονται από την κρίση, αλλά και τη διεύρυνση των πιστωτικών τους γραμμών, αναγνωρίζοντας ότι το «πάγωμα» πληρωμών αποτελεί τη μία μόνο όψη του νομίσματος για την αναχαίτιση των επιπτώσεων που θα έχει στην οικονομία η κρίση.

Οι αναστολές και το «πάγωμα» των χρεολυσίων φθάνουν έως και τα τέλη του 2020, ανάλογα με την πολιτική που εφαρμόζει η κάθε τράπεζα, και υποστηρίζονται από το πρόγραμμα επιδότησης των τόκων επιχειρηματικών δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εντάσσονται στη λίστα των πληττόμενων ΚΑΔ που έχει ανακοινώσει το υπουργείο Οικονομικών. Η επιδότηση αφορά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, με προοπτική επέκτασης αν χρειαστεί, και ως βασική προϋπόθεση έχει τη διατήρηση τουλάχιστον του ίδιου αριθμού εργαζομένων στις 19/3/2020 και στις 31/12/2020. Η διαδικασία γίνεται αμιγώς ηλεκτρονικά με την υποβολή σχετικής αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis έως τις 30 Ιουνίου 2020 και με τη συμπλήρωση και την επισύναψη τεσσάρων υπεύθυνων δηλώσεων, οι οποίες βρίσκονται, προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, τυποποιημένες και διαθέσιμες σε επεξεργάσιμη μορφή στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση, χωρίς να απαιτούνται κατά την υποβολή και την αξιολόγηση άλλα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Στη μάχη της ρευστότητας έχει επιστρατευτεί και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία ανοίγει χρηματοδοτικό δανειακό πρόγραμμα (COVID-19) για νέες χορηγήσεις κεφαλαίου κίνησης προς κάλυψη αναγκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μέσω των ελληνικών τραπεζών η ΕΤΕπ θα διαθέσει άμεσα 600 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση νέων δανείων που αφορούν κεφάλαια κίνησης για την κάλυψη αναγκών των επιχειρήσεων, όπως μισθολογική δαπάνη, πληρωμή φόρων και ΦΠΑ και πληρωμή ενοικίων. Η διάρκεια των δανείων θα είναι έως 5 χρόνια και το επιτόκιο θα κυμαίνεται από 2,25% έως 4%.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή