ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο κορωνοϊός έπληξε τις εξαγωγές το τρίμηνο Μαρτίου – Μαΐου

Ο κορωνοϊός έπληξε τις εξαγωγές το τρίμηνο Μαρτίου – Μαΐου

Η συνολική αξία εξαγωγών το διάστημα Μαρτίου – Μαΐου 2020 ανήλθε σε 6.283,9 εκατ. ευρώ, αναφέρει σε ανάλυσή της η ΕΛΣΤΑΤ.

Πιο αναλυτικά, μεταξύ Μαρτίου – Μαΐου 2020 και της αντίστοιχης περιόδου του 2019, παρατηρούνται οι εξής μεταβολές:

• Η συνολική αξία των εξαγωγών των επιχειρήσεων σε κάθε μία από τις οποίες η επιμέρους αξία εξαγωγών παρουσίασε μείωση μεγαλύτερη από 50% ανήλθε σε 977,9 εκατ. ευρώ, ενώ η αξία εξαγωγών που αντιστοιχεί σε μείωση μικρότερη από 50% ανήλθε σε 2.292,8 εκατ. ευρώ.

• Η συνολική αξία των εξαγωγών των επιχειρήσεων σε κάθε μία από τις οποίες η επιμέρους αξία εξαγωγών παρουσίασε αύξηση ανήλθε σε 3.013,2 εκατ. ευρώ.

Οσον αφορά τις επιχειρήσεις σε αναστολή λειτουργίας λόγω COVID-19, εξετάζεται η επίδραση αναφορικά με δύο παράγοντες, τον αριθμό των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν εξαγωγές και την αξία των εξαγωγών. Αναλυτικότερα:

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις που κατατάσσονται σε ΚΑΔ που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή λόγω της COVID-19 αποτελούν το 9,1% του συνόλου των εξαγωγικών επιχειρήσεων κατά το έτος 2019. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις των εν λόγω κλάδων οικονομικής δραστηριότητας αποτελούν το 7,6% του συνόλου των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν εξαγωγές αγαθών κατά τη χρονική περίοδο Μαρτίου – Μαΐου 2019 και αντίστοιχα το 6,4% για το 2020. Η αξία των εξαγωγών αγαθών των επιχειρήσεων που κατατάσσονται σε ΚΑΔ που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή λόγω του κορωνοϊού αποτελεί το 2,7% του συνόλου της αξίας εξαγωγών αγαθών κατά το έτος 2019. Παράλληλα, η αξία των εξαγωγών αγαθών των επιχειρήσεων των εν λόγω κλάδων οικονομικής δραστηριότητας αποτελεί το 2,3% και το 2,1% της συνολικής αξίας των εξαγωγών αγαθών κατά τη χρονική περίοδο Μαρτίου – Μαΐου 2019 και 2020 αντίστοιχα.

Τέλος, η ανάλυση της ΕΛΣΤΑΤ εστιάζει στο διεθνές εμπόριο αγαθών και στη συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2020, η οποία ανήλθε στο ποσό των 12.165,8 εκατ. ευρώ έναντι 14.058,6 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας δηλαδή μείωση, σε ευρώ, 13,5%.

Η μεγαλύτερη μείωση στην αξία εξαγωγών – αποστολών κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2020, ως προς το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζεται στην ομάδα τυποποιημένης ταξινόμησης αγαθών ΤΤΔΕ 3 «Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά κ.λπ.» κατά 39,8%, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση στην ομάδα 4 «Λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης» κατά 43,1%.