ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα μέτρα που εξετάζονται για τη μείωση των δαπανών κατά 11,6 δισ.

Υπό τον κίνδυνο της περικοπής κατά 12% σε μέσο όρο- και μάλιστα
αναδρομικά από την 1η Ιουλίου εφέτος, όπως ορίζει ο νόμος-
παραμένουν ακόμη τα ειδικά μισθολόγια (στρατιωτικών, αστυνομικών,
δικαστικών, ιατρών του ΕΣΥ, πανεπιστημιακών, καθηγητών ΤΕΙ,
ερευνητών, κληρικών, ερευνητών, διπλωματών κ.α.).

Παρά το γεγονός ότι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξετάζει
πολλές εναλλακτικές παρεμβάσεις, το ότι πρέπει αφ’ ενός να
εξασφαλιστεί η εκτέλεση του εφετινού προϋπολογισμού και αφ’ ετέρου
να εξευρεθούν μέτρα συνολικού ύψους 13,5 δισ. ευρώ για τη διετία
2013- 2014 (ώστε να προκύψει «καθαρή» μείωση δαπανών 11,6 δισ.
ευρώ, μετά την αρνητική επίδραση σε φορολογικά έσοδα και εισφορές),
δεν έχει απομακρύνει την πιθανότητα του «ψαλιδίσματος» των ειδικών
μισθολογίων.

Πάντως, ασκούνται έντονες πιέσεις από τα αρμόδια υπουργεία, ώστε να
εξαιρεθούν από τις εφετινές περικοπές τα ειδικά μισθολόγια των
«μάχιμων» ένστολων. Αλλά, είναι δεδομένες οι μειώσεις συνολικά στα
ειδικά μισθολόγια (αφορούν περίπου 250.000 λειτουργούς του
Δημοσίου) για το 2012 και το 2013.

Υπό συζήτηση συνεχίζει να παραμένει και το ενδεχόμενο της πλήρους
κατάργησης των «υπολειμμάτων» των επιδομάτων εορτών και αδείας, όχι
μόνο για τους εν ενεργεία υπαλλήλους, αλλά και για τους
συνταξιούχους του Δημοσίου. Οι εν ενεργεία υπάλληλοι λαμβάνουν
1.000 ευρώ μικτά τον χρόνο (500 ευρώ τα Χριστούγεννα και από 250
ευρώ το Πάσχα και το καλοκαίρι) και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου
λαμβάνουν 800 ευρώ μικτά (400 ευρώ τα Χριστούγεννα, 200 ευρώ το
Πάσχα και 200 ευρώ το καλοκαίρι).

Όσον αφορά στο μέτρο της εργασιακής εφεδρείας, σύμφωνα με
κυβερνητικούς παράγοντες εξετάζονται πλέον δύο σενάρια, λόγω των
αντιρρήσεων που υπήρξαν μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων.

Το πρώτο σενάριο προβλέπει ότι για όσους υπαχθούν στο νέου τύπου
καθεστώς εφεδρείας θα καταβάλλεται το 60% του βασικού μισθού για
μία τριετία. Μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης περιόδου, οι
υπάλληλοι θα αποχωρούν από το Δημόσιο. Το μέτρο δεν θα αφορά όσους
υπαλλήλους έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ.

Παράλληλα, σχεδιάζεται να τεθούν σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας
όλοι οι υπάλληλοι που έχουν υποπέσει σε πειθαρχικά παραπτώματα ή
έχουν διαταχθεί ΕΔΕ εις βάρος τους. Επίσης, σε καθεστώς εργασιακής
εφεδρείας εξετάζεται να τεθούν κατά προτεραιότητα οι υπάλληλοι οι
οποίοι διαθέτουν περιορισμένα τυπικά προσόντα και απασχολούνται σε
οργανισμούς και φορείς του Δημοσίου που συγχωνεύονται ή κλείνουν.
Επιπλέον, το μέτρο θα αφορά και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και όσους είναι κοντά στον
χρόνο σύνταξης.

Σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο, εξετάζεται, εναλλακτικά, το
ενδεχόμενο να εφαρμοστεί ένα καθεστώς «προσυνταξιοδοτικής
ωρίμανσης», το οποίο θα προβλέπει την αποχώρηση από το Δημόσιο όλων
όσοι βρίσκονται πολύ κοντά στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Στους
υπαλλήλους αυτούς θα καταβάλλεται ένα ποσό κοντά στο 60% του
βασικού μισθού ως «κίνητρο πρόωρης αποχώρησης».


Πηγή: ΑΜΠΕ