ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύμβαση δανείου Εμπορικής – ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων

Σύμβαση δανείου ύψους 50 εκατ. ευρώ υπέγραψε η Εμπορική Τράπεζα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με σκοπό τη χρηματοδότηση επενδύσεων εκ μέρους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιομηχανίας του τουρισμού και υπηρεσιών, καθώς και για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε υποδομές για την προστασία του περιβάλλοντος, τον εξορθολογισμό ενεργειακών χρήσεων ή την εξοικονόμηση ενέργειας και στους τομείς υγείας και εκπαίδευσης.

Οι χρηματοδοτήσεις θα υλοποιούνται με επιμέρους δανειακές συμβάσεις μεταξύ της Εμπορικής Τράπεζας και του τελικού δανειολήπτη (μικρομεσαίες επιχειρήσεις). H διάρκεια των δανείων μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ τριών και δεκαπέντε ετών ανάλογα με το σκοπό της χρηματοδότησης. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο πρόεδρος της Εμπορικής κ. Γιάννης Στουρνάρας και ο πρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Philippe Maystadt (πρώην υπουργός Οικονομικών του Βελγίου και προεδρεύων του συμβουλίου ΕCΟFΙόταν ο κ. Στουρνάρας ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων στο ΥΠΕΘΟ).

Ανάλογη, ισόποση σύμωνα με πληροφορίες, σύμβαση δανείου υπέγραψε και η Alpha Bank με την ΕΤΕπ, τα δάνεια της οποίας συνάπτονται με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και κυρίως πολύ χαμηλά επιτόκια.

Παράλληλα, η ΕΤΕπ υπέγραψε με το ελληνικό Δημόσιο μεγάλο δάνειο ύψους 1,5 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων που συνδέονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.