ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποζημιώσεις – φωτιά για επιβάτες αεροσκαφών

Την περαιτέρω διασφάλιση των δικαιωμάτων των κατόχων αεροπορικών εισιτηρίων που είτε βλέπουν την εταιρεία να τους αρνείται την επιβίβαση είτε την πτήση τους να ακυρώνεται ή να καθυστερεί υπερβολικά, ζητεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με έκθεσή του για τα δικαιώματα των επιβατών.

Συγκεκριμένα, η έκθεση, η οποία θα αποτελέσει εν τέλει τη βάση για την έκδοση της οριστικής απόφασης, προβλέπει την καταβολή σημαντικών αποζημιώσεων στους επιβάτες, που είτε έπεσαν θύματα της τακτικής των εταιρειών να εκδίδουν περισσότερα εισιτήρια από τις θέσεις που διαθέτουν (το λεγόμενο overbooking), είτε η πτήση τους ακυρώθηκε ή καθυστερεί σημαντικά.

Οι αποζημιώσεις ορίζονται από το ευρωκοινοβούλιο σε 250 ευρώ για πτήσεις απόστασης μικρότερης των 1.500 χιλιομέτρων, 400 ευρώ για πτήσεις απόστασης μεταξύ 1.500 και 3.000 χλμ. και 600 ευρώ για πτήσεις άνω των 3.500 χλμ. H πρόταση της Επιτροπής, όπως έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Υπουργών, προβλέπει σαφώς μικρότερες αποζημιώσεις που κυμαίνονται κατ’ ελάχιστον από 150 έως 300 ευρώ.

Επιπλέον, οι εταιρείες οφείλουν να παρέχουν στους επιβάτες που υφίστανται κάποιο από τα ανωτέρω, στέγη και τροφή καθόλη τη διάρκεια της ταλαιπωρίας τους, πέραν φυσικά της διασφάλισης της προώθησής τους στον τελικό τους προορισμό το ταχύτερο δυνατόν. Συνολικά, υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Ευρωπαίοι πέφτουν κάθε χρόνο θύματα ακυρώσεων, μεγάλων καθυστερήσεων ή overbooking.

Σημειώνεται ότι η οριστική απόφαση απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ως εκ τούτου θα πρέπει να θεωρηθεί εξαιρετικά πιθανόν να ισχύσουν τελικά οι αυξημένες αποζημιώσεις.