ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανεργία, κατανάλωση ανησυχούν το IOBE

Η ελληνική οικονομία παρά τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης που εμφανίζει, δεν δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης και συνεπώς η ανεργία θα είναι μεγαλύτερη. Η εκτίμηση αυτή επισημαίνεται στην τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ για την ελληνική οικονομία.

Το 2003 το IOBE προβλέπει ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί με ρυθμό 3,6% (αντί του 3,8% που προβλέπει το κυβερνητικό επιτελείο) ενώ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, που απειλεί την ισχυρή μέχρι τώρα εσωτερική κατανάλωση. H τελευταία αντανακλά και σε επιβράδυνση της παραγωγής, τόσο στη βιομηχανία όσο και στις υπηρεσίες.

Το IOBE αναγνωρίζει ότι η ιδιωτική κατανάλωση που αποτέλεσε τα τελευταία χρόνια έναν ισχυρό προωθητικό παράγοντα της οικονομίας απειλείται από τη συρρίκνωση στις χορηγήσεις δανείων.