ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΗΜΕΡΑ

Δέσμη προτάσεων για την αύξηση των εξαγωγών

Σειρά δράσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της οικονομίας που θα οδηγήσουν στη βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων των ελληνικών επιχειρήσεων προτείνει ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του υπουργείου Ανάπτυξης. Οι προτάσεις του ΟΠΕ είτε αφορούν σε παρεμβάσεις μέσω των υπαρχουσών μέτρων και δράσεων του ΕΠΑυπέρ των εξαγωγέων, είτε στην προσθήκη νέων δράσεων στο πλαίσιο της προσεχούς αναθεώρησης του προγράμματος της Ανταγωνιστικότητας.