ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελευθέρας στην επιχειρηματική δράση

Την ελεύθερη πρόσβαση των Ευρωπαίων σε υπηρεσίες και επαγγέλματα όπως η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, αλλά και την ελεύθερη δραστηριοποίηση επαγγελματιών, επιχειρηματιών και εμπόρων σε όλα τα κράτη-μέλη με ελάχιστες διαδικασίες και κανέναν περιορισμό, εισηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με πρόταση οδηγίας «κατά της γραφειοκρατίας» που παρουσίασε χθες στις Βρυξέλλες.

Η πρόταση αφορά ουσιαστικά κάθε είδος παρεχόμενης υπηρεσίας, πέραν των ήδη καλυπτόμενων από άλλες οδηγίες τομέων των μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Βασική φιλοσοφία της δεν είναι άλλη από τη μεγίστη δυνατή διευκόλυνση της δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων, σε άλλα κράτη-μέλη, προς τόνωσιν του ανταγωνισμού, της δικής τους ανταγωνιστικότητας αλλά και της ευρωστίας της ευρωπαϊκής οικονομίας γενικότερα.

Κατάργηση

Οπως τονίζει ο αμόδιος για την εσωτερική αγορά Ολλανδός επίτροπος Φριτς Μπόλξκεσταϊν που είναι και ο εισηγητής της οδηγίας, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και οι ποικίλοι περιορισμοί που επιβάλλουν ακόμα τα κράτη-μέλη είναι «άσκοποι, απαρχαιωμένοι, εξαιρετικά δύσκαμπτοι και παραλύουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία» και ως εκ τούτου «πρέπει απλά να καταργηθούν», ενώ ακόμα περισσότεροι εσωτερικοί κανόνες πρέπει να βελτιωθούν με «χειρουργικές» παρεμβάσεις.

Η Επιτροπή εκτιμά πως οι υπηρεσίες και επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν από τους κανόνες που προτείνει αντιπροσωπεύουν το 50% της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας στην Ενωση σήμερα.

Μεταξύ άλλων καλύπτονται τομείς όπως το εμπόριο και ιδίως το λιανικό, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η οικοδομή και ο τουρισμός αλλά ακόμα η πληροφορική, η διαφήμιση, η ενοικίαση αυτοκινήτων, η εύρεση θέσεων εργασίας, οι ασφαλίσεις και τα οπτικοακουστικά. Επίσης περιλαμβάνονται τα ελεύθερα επαγγέλματα, όπως οι γιατροί και δικηγόροι ή οι λογιστές και φοροτεχνικοί, όμως με την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων άσκησης επαγγέλματος της χώρας τους. Φυσικά καλύπτονται όλα τα ανωτέρω είτε παρέχονται αυτοπροσώπως είτε εξ αποστάσεως, όπως μέσω του Ιντερνετ. Αντιθέτως, δεν περιλαμβάνονται ορισμένοι τομείς όπως τα τυχερά παιχνίδια, οι χρηματαποστολές και η είσπραξη φορολογικών χρεών, για τους οποίους θα υπάρξουν μέχρι το 2010 άλλες ρυθμίσεις.

Πρόταση

Τι προτείνεται; Το πρώτο είναι ότι καταργείται η υποχρέωση εγκατάστασης σε ένα κράτος-μέλος για την ανάπτυξη της οιασδήποτε δραστηριότητας που καλύπτει η οδηγία καθώς και άλλοι περιορισμοί ως προς την εθνικότητα αυτών που ασκούν την κάθε δραστηριότητα ή ακόμα και οι μελέτες σκοπιμότητος που επιβάλλουν ορισμένα κράτη ώστε να βεβαιωθεί η ύπαρξη οικονομικής ή άλλης ανάγκης πριν επιτραπεί η λειτουργία ξένης επιχείρησης.

Επίσης, καταργούνται οι ποικίλες «χρονοβόρες, πολύπλοκες και δαπανηρές» γραφειοκρατικές διαδικασίες αδειοδότησης και έγκρισης έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητος καθώς θα εφαρμοσθεί εναίο πλαίσιο κανόνων, με στόχο μεταξύ άλλων τον δραματικό ποσοστικό περιορισμό των απαιτούμενων εγγράφων, αιτήσεων και δικαιολογητικών και την καθιέρωση της ηλεκτρονικής υποβολής όσων… επιζήσουν.

Ετσι, αν ένας επαγγελματίας ή μια επιχείρηση λειτουργεί νομίμως σε ένα κράτος-μέλος θα μπορεί να παράσχει ελεύθερα τις ίδιες υπηρεσίες σε οιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος χωρίς να υποβάλλεται σε κάθε λογής πρόσθετους εθνικούς όρους και κανόνες. Αντιστρόφως, οι καταναλωτές αποκτούν ελεύθερη πρόσβαση σε υπηρεσίες σε άλλα κράτη-μέλη, χωρίς να απαιτείται κάποια έγκριση από το δικό τους κράτος και χωρίς δυσμενή φορολογική μεταχείριση.

Δικαιώματα ασφαλισμένων

Ειδικά για τους ασθενείς προβλέπονται συγκεκριμένα δικαιώματα όπως η υποχρεωτική κάλυψη από τα ασφαλιστικά ταμεία των δαπανών νοσηλείας στο εξωτερικό εφόσον δεν μπορούν να παρασχεθούν έγκαιρα οι ίδιες υπηρεσίες στο κράτος κατοικίας τους ενώ πιο συγκεκριμένοι κανόνες θα δημοσιευθούν τους προσεχείς μήνες. Τι θα αποδώσουν όλα αυτά είναι προφανές: από βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών λόγω ανταγωνισμού μέχρι μείωση τιμών και αύξηση των θέσεων εργασίας.

Είναι επίσης προφανές ότι πρόκειται για μια μικρή αλλά πολύ πραγματική επανάσταση καθώς επιχειρεί να καταστήσει πραγματικότητα εκείνο που η Ευρώπη υπεσχέθη στον εαυτό της το 1993 αλλά ουδέποτε υλοποίησε πραγματικά, μπλεγμένη στο αόρατο δίχτυ του γραφειοκρατικού κυκεώνα, των συντεχνιακών συμφερόντων και των πολιτικών υπολογισμών. Τώρα μένει το πιο δύσκολο σκέλος: η έγκριση της οδηγίας από τις κυβερνήσεις και, φυσικά, η γρήγορη και πλήρης εφαρμογή της.