ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απειλή για το ασφαλιστικό οι δημογραφικές αλλαγές

Οι δημογραφικές εξελίξεις, και συγκεκριμένα η βραδύτερη αύξηση του εργατικού δυναμικού και η γήρανση του πληθυσμού, απειλούν το ασφαλιστικό σύστημα και τις ευρύτερες οικονομικές προοπτικές πολλών αναπτυγμένων χωρών. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα μιας μελέτης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (διοργανωτή του ετήσιου συνεδρίου ηγετών του Νταβός) σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων WatsoWyatt Worldwide.

H μελέτη, που παρουσιάστηκε εν όψει του συνεδρίου που ξεκινάει αύριο στο ελβετικό θέρετρο, εξετάζει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό και την παραγωγικότητα, τη διασυνοριακή ροή κεφαλαίων, την παγκοσμιοποίηση της αγοράς εργασίας, την οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και το πώς θα κατανεμηθεί το οικονομικό προϊόν μεταξύ των πληθυσμών σε ηλικία εργασίας και σε ηλικία σύνταξης.

Ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα από τις δημογραφικές εξελίξεις και τις συνέπειές τους είναι τα εξής:

Στην Ιταλία οι συνταξιούχοι θα ξεπεράσουν τους εργαζόμενους μέχρι το 2030. H Ιαπωνία θα πρέπει να αυξήσει τον ρυθμό μετανάστευσης προς αυτήν κατά 11 φορές προκειμένου να αντισταθμιστεί το χαμηλό ποσοστό γονιμότητας.

Στα επόμενα τριάντα χρόνια το εργατικό δυναμικό της Ινδίας θα αυξηθεί κατά 335 εκατ., που αντιστοιχούν στο σύνολο του σημερινού πληθυσμού σε ηλικία εργασίας στην E.E. και τις ΗΠΑ μαζί. H E.E. θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια σημαντική μείωση του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας.

Η Γερμανία και το Μεξικό έχουν πληθυσμό σε ηλικία εργασίας 50 εκατ. η κάθε μία σήμερα, αλλά μέχρι το 2030 το Μεξικό θα διαθέτει διπλάσιο από τη Γερμανία.

Με τις τρέχουσες δημογραφικές και οικονομικές εξελίξεις το μερίδιο της E.E. στο παγκόσμιο προϊόν θα μειωθεί από το 18% σήμερα στο 10% το 2050, ενώ της Ιαπωνίας από το 8% στο 4% στην ίδια περίοδο.

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, τα μέσα που έχουν οι κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η αύξηση της μετανάστευσης, η μεγαλύτερη χρήση του κεφαλαίου, η τεχνολογική επένδυση και η αύξηση της συμμετοχής του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας στο εργατικό δυναμικό.