ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΚΠΟΙΖΩ: Και οι καταναλωτές στην εποπτεία των ασφαλιστικών

Αναγκαία θεωρεί η ΕΚΠΟΙΖΩ την εκπροσώπηση και των ασφαλισμένων καταναλωτών στο νέο διοικητικό συμβούλιο του εποπτικού οργάνου που θα αναλάβει τον έλεγχο των ασφαλιστικών εταιρειών. H εκπροσώπηση αυτή κρίνεται αναγκαία, στον βαθμό που όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωσή της η καταναλωτική οργάνωση, στο διοικητικό συμβούλιο του νέου οργάνου συμμετέχει η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών και συνεπώς η εξισορρόπηση των συμφερόντων ασφαλισμένων και εταιρειών αποκτά πρόσθετη σημασία. Σημειώνεται ότι ο θεσμικός φορέας της ασφαλιστικής αγοράς συμμετέχει στο επταμελές διοικητικό συμβούλιο με έναν εκρόσωπό της, ενώ προβλέπεται επίσης ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου των Διαμεσολαβούντων.

Η κριτική πάντως της ΕΚΠΟΙΖΩ εστιάζεται κυρίως στον «παραλογισμό» και στη «θεσμική διαστρέβλωση», όπως τη χαρακτηρίζει, της συμμετοχής των εποπτευομένων, δηλαδή των ασφαλιστικών εταιρειών, στις διαδικασίες της άσκησης της εποπτείας. Στο πλαίσιο αυτής της κριτικής, καλεί τους υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης, αν δεν είναι, όπως σημειώνει, σε θέση να αρνηθούν στην Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών τη συμμετοχή της στη διοίκηση του φορέα, να μεριμνήσουν τουλάχιστον για την αποκατάσταση της ισορροπίας, προβλέποντας την ισότιμη συμμετοχή και των καταναλωτών, παραπέμποντας στο σχέδιο νόμου που είχε προτείνει η επιτροπή Σταθόπουλου.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ καταγγέλλει ακόμη τον «αποκλεισμό» των καταναλωτικών οργανώσεων από τις διαδικασίες διαλόγου για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, αλλά και γενικότερα τον «εξοβελισμό» των καταναλωτών από παρόμοια θεσμικά όργανα, επισημαίνοντας ότι αντίστοιχη πρακτική έχει ακολουθηθεί από την πλευρά της πολιτείας και στην περίπτωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.