ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιχειρηματικότητα ατόμων με αναπηρία

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς ένταξη στον τρίτο κύκλο του Προγράμματος «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Ατόμων με Αναπηρίες», υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αλέξανδρος Καλαφάτης. Το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 11,7 εκατ. ευρώ, αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας στα άτομα με αναπηρία, μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν άτομα με αναπηρία 21 – 55 ετών, που είναι άνεργοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/1/2003 μέχρι και την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα προς συμπλήρωση έντυπα, καθώς και το πλήρες κείμενο της προκήρυξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του υπουργείου Ανάπτυξης (www.ypan.gr), ενώ οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται έως και τις 20 Απριλίου του 2004 στους αρμόδιους ενδιάμεσους φορείς.