ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δυσοίωνα μηνύματα για τα δημόσια έσοδα

Αγωνία και έντονος προβληματισμός επικρατεί στο υπουργείο Οικονομικών, καθώς καλείται το νέο έτος να συγκεντρώσει έσοδα ύψους 2,661 δισ. ευρώ. Ηδη, το πρώτο εικοσαήμερο του τρέχοντος μήνα τα μηνύματα που φθάνουν στο υπουργείο Οικονομικών από τις εφορίες δείχνουν υστέρηση των δημοσίων εσόδων σε σχέση με τον αντίστοιχο Ιανουάριο του 2003. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου θεωρούν τον στόχο που έχει τεθεί για τα έσοδα υπερφιλόδοξο και τονίζουν ότι «επιτυχία θα είναι να εισπράξουν όσα και το 2003».

Βέβαια, το ποσό αυτό τρομάζει και τη Νέα Δημοκρατία η οποία στην περίπτωση που αναδειχθεί νικήτρια στις ερχόμενες εκλογές θα πρέπει (στην περίπτωση που δεν καταθέσει συμπληρωματικό προϋπολογισμό) να προσφύγει στις συνήθεις τακτικές του κυβερνώντος κόμματος, δηλαδή των ευνοϊκών ρυθμίσεων οι οποίες ωστόσο γεμίζουν τον κρατικό κορβανά.

Παραδοσιακές πηγές

Ηδη οι πολιτικοί ιθύνοντες της οικονομίας έχουν διαπιστώσει ότι παραδοσιακές πηγές εσόδων, όπως ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων δεν επαρκούν για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί και αναζητούν εύκολες λύσεις οι οποίες δεν θα προκαλέσουν την οργή των φορολογουμένων.

Αναγνωρίζουν πλέον ότι η αγορά έχει «στεγνώσει» με αποτέλεσμα οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις και δη στις μεγάλες να έχουν χαλαρώσει. O ελεγκτικός μηχανισμός αναμένεται να επαναδραστηριοποιηθεί μετά το πέρας των εθνικών εκλογών με εξαίρεση τις επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 75 εκατ. δρχ., οι οποίες δεν έχουν περαιώσει τις χρήσεις 1993-1998 για τις οποίες ο έλεγχος θα συνεχισθεί μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2004. Βέβαια, το υπουργείο Οικονομικών μπορεί να ελέγχει τις επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 75 εκατ. δρχ. που δεν περαίωσαν τις χρήσεις της εξαετίας 1993-1998 εφόσον μέχρι το τέλος του 2003 είχε αποστείλει τα σημειώματα περαίωσης και τα οποία δεν είχαν γίνει αποδεκτά.

Δηλαδή το υπουργείο Οικονομικών μπορεί να κοινοποιεί μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου φύλλα ελέγχου στις επιχειρήσεις στις οποίες θα διενεργείται τακτικός φορολογικός έλεγχος.

Παράλογες τακτικές

Ωστόσο, η αδυναμία είσπραξης εσόδων έχει οδηγήσει, για μια ακόμη φορά, την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών σε τακτικές παράλογες και εκτός της κείμενης νομοθεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες στελεχών του υπουργείου Οικονομικών, αλλά και από τηλεφωνήματα προς την «K», οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών αποστέλλουν σημειώματα περαίωσης των χρήσεων της εξαετίας 1993-1998. Οι χρήσεις αυτές (εκτός του 1998) έχουν παραγραφεί σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Ο νόμος είναι σαφής και μόνο στην περίπτωση που είχαν αποσταλεί σημειώματα περαίωσης θα είχε δικαίωμα το υπουργείο Οικονομικών να τους κοινοποιήσει φύλλα ελέγχου. H αγωνία προφανώς των κυβερνώντων είναι τόσο έκδηλη που προσπαθούν τώρα να πιάσουν στον ύπνο τους φορολογούμενους, καταβάλλοντας χρήματα για υποθέσεις οι οποίες έχουν παραγραφεί.