ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μια ενδιαφέρουσα προεκλογική περίοδος

Σ υνήθως στις ΗΠΑ, ισχύει η ρήση ότι κατά το έτος των προεδρικών εκλογών το Χρηματιστήριο δεν είναι καθοδικό. Μια ανάλογη παράδοση υπάρχει και στην εγχώρια αγορά, παρότι εδώ τα πράγματα είναι περισσότερο πολύπλοκα. Σε μια οικονομία που βρίσκεται υπό κρατικό έλεγχο σε μεγάλο βαθμό και οι χρηματιστηριακές εξελίξεις επηρεάζονται από το Δημόσιο.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν εφέτος η πορεία του Χρηματιστηρίου θα κινηθεί στην τροχιά των προεκλογικών εξελίξεων. Ας πούμε το αυτονόητο, που συνήθως δεν λέγεται: η κυβέρνηση θα ήθελε να έχει ανοδική πορεία το Χρηματιστήριο. Οχι τόσο επειδή μια ενδεχόμενη άνοδος θα φέρει άμεσα ψήφους, όσο επειδή συμβάλλει σε ένα κλίμα αισιοδοξίας. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν μπορεί να κατευθύνει (και πάλι) την πορεία του και η απάντηση είναι ότι έχει περιορισμένες δυνατότητες. Μπορεί να ενισχύσει την υπάρχουσα ανοδική τάση για ένα περιορισμένο διάστημα, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει την τάση αυτή.

Η πορεία της Σοφοκλέους από τώρα έως και το τέλος Μαρτίου που θα έχει αναλάβει η νέα κυβέρνηση, θα κινηθεί μέ βάση τη διεθνή συγκυρία, αλλά και πολλά μικρής και μεγαλύτερης σημασίας γεγονότα που θα υπάρξουν. Μια επιχειρηματική αποτυχία, μια δικαστική εξέλιξη, μια εντυπωσιακή αποκάλυψη, πολλά μπορούν να συμβούν έως τις εκλογές και όλα θα έχουν επιπτώσεις στη Σοφοκλέους. Μαζί βέβαια με τις εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα των εκλογών, τις υποθέσεις για το πρόσωπα του νέου κυβερνητικου επιτελείου ίσως και τις πρωτοβουλίες που αναμένεται ότι θα αναλάβουν.

Το συμπέρασμα είναι ότι η προεκλογική περίοδος θα δώσει ευκαιρίες για ανάληψη κερδών, για αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων και σε κανονικές συνθήκες θα είναι περίοδος υψηλού όγκου συναλλαγών. Θα μπορούν να κινηθούν τόσο εκείνοι που κινούνται με βαρυχρόνιο ορίζοντα ολίγων ημερών,όσο και οι άλλοι που έχουν μακρύτερο ορίζοντα.