ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενεση ηθικού από τον N. Χριστοδουλάκη

Οι ισχυροί αναπτυξιακοί ρυθμοί θα συνεχιστούν και μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, υποστήριξε για μια ακόμη φορά ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Χριστοδουλάκης, μιλώντας στο συνέδριο της PricewaterhouseCoopers με θέμα «Ολυμπιακοί Αγώνες 2004: Η επόμενη μέρα» με τη συμμετοχή του υπουργού Οκονομίας κ. Νίκου Χριστοδουλάκη, του συντονιστή του τομέα Οικονομίας της Ν.Δ. κ. Γιώργου Αλογοσκούφη, του προέδρου του ΣΕΒ κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου και του προέδρου της ΓΣΕΕ κ. Χρήστου Πολυζωγόπουλου.

Επιχειρώντας να αμβλύνει την εκτίμηση της κοινής γνώμης (όπως καταγράφηκε σε σφυγμομέτρηση μεταξύ των συνέδρων) που εμφανίζεται αρκετά απαισιόδοξη για την πορεία της οικονομίας μετά την Ολυμπιάδα, ο κ. Χριστοδουλάκης υποστήριξε πως είναι μύθος ότι το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και οι Ολυμπιακοί Αγώνες συμβάλλουν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. H συμμετοχή των Ολυμπιακών Αγώνων στο ρυθμό ανάπτυξης, που κυμαίνεται γύρω στο 4%, φθάνει μόλις το ένα δέκατο.

Νέα πολιτική

Οι ρυθμοί ανάπτυξης δεν αντικατοπτρίζουν τη δυναμική της οικονομίας, αλλά τις προσδοκίες που δημιουργεί η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων και οι πόροι του Γ΄ ΚΠΣ, υποστήριξε ο κ. Γ. Αλογοσκούφης.

Η ελληνική οικονομία και κοινωνία έχουν μεγάλα αναπτυξιακά αποθέματα που δεν αναπτύχθηκαν λόγω της αδυναμίας προώθησης ενός αποτελεσματικού κράτους και μιας δίκαιης κοινωνίας. Χρειάζεται μια διαφορετική πολιτική από την ισχύουσα εισπρακτική και «αμυντική» πολιτική που δεν δημιουργεί ευκαιρίες.

Από τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, ο κ. Αλογοσκούφης εστίασε στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του κατασκευαστικού κλάδου με έμφαση στην περιφέρεια, στον τομέα του τουρισμού, επισημαίνοντας την ανάγκη χωροταξικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων, όπως π.χ. έγινε με τις βιομηχανικές ζώνες ή τα λατομεία, στον τομέα επεξεργασίας τροφίμων, της ναυτιλίας, την ανάγκη προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων, καθώς και την προώθηση της απελευθέρωσης των αγορών ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και μεταφορών.

Τα δύο μεγάλα εμπόδια στην επενδυτική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον κ. Αλογοσκούφη είναι το φορολογικό σύστημα και η γραφειοκρατία από τα οποία κρίνεται, όπως είπε, η αξιοπιστία της πολιτικής.

Ανησυχία αλλά αισιοδοξία εξέφρασε ο κ. Πολυζωγόπουλος για την επόμενη μέρα. Εχουμε μια οικονομία δύο ταχυτήτων, τόνισε, προσθέτοντας ότι για την υστέρηση που καταγράφεται στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, οι δύο βασικότεροι παράγοντες είναι η παραοικονομία και η μαύρη αγορά εργασίας που εάν δεν αντιμετωπισθούν, θα επέλθει πλήρης αποδιάρθρωση.

Αναβάθμιση της παιδείας

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος αναφέρθηκε στο βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα των επενδύσεων στην Ελλάδα. H πρωτοφανής, όπως είπε, ανάπτυξη δεν έλυσε το πρόβλημα της απασχόλησης, προσθέτοντας ότι είναι πολλοί αυτοί που πρόκειται να βρουν εργασία, κατατάσσοντάς τους σε δύο κατηγορίες. Σε εκείνους που κινδυνεύουν να μείνουν εκτός αγοράς εργασίας για λόγους που σχετίζονται με την παιδεία και την ηλικία τους και στο σοβαρότερο πρόβλημα της ανεργίας των νέων, το οποίο ωστόσο θεωρεί ότι αντιμετωπίζεται πιο εύκολα. Καθοριστικός παράγοντας κατά τον κ. Κυριακόπουλο είναι η αναβάθμιση της παιδείας, η διά βίου μάθηση, η σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχόληση.

Οσον αφορά το πρόβλημα του ασφαλιστικού συστήματος, ο κ. N. Χριστοδουλάκης σημείωσε ότι τα δύο βασικά προβλήματα είναι η μεγάλη εσωτερική αδικία του συστήματος και ο κίνδυνος της οικονομικής βιωσιμότητας και αβεβαιότητας που προκαλεί, λέγοντας ότι ο νέος νόμος που ψηφίσθηκε απαντά στα προβλήματα σε ορίζοντα 30ετίας, συντελεί στην κοινωνική αναδιανομή εισοδήματος τοποθετώντας το επόμενο βήμα μιας μεγάλης μεταρρύθμισης σε 15 – 20 χρόνια.

Ο κ. Αλογοσκούφης ανέφερε ότι η μόνη σοβαρή προσπάθεια αντιμετώπισης του ασφαλιστικού προβλήματος έγινε την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τη Ν.Δ. 1990 – 1993. Χαρακτήρισε την κυβερνητική μεταρρύθμιση ως λογιστική τακτοποίηση των ελλειμμάτων των ασφαλιστικών ταμείων και κυρίως του IKA και εντόπισε τα προβλήματα στο δημογραφικό και τη διαχείριση, υποστήριξε την ενοποίηση των ομοειδών ταμείων, την εξυγίανση του συστήματος βαρέων και ανθυγιεινών και την ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων.

Απαντώντας στον κ. Αλογοσκούφη, ο κ. Κυριακόπουλος επισήμανε ότι οι μετανάστες δεν θα λύσουν, αλλά θα μετακυλήσουν το πρόβλημα εκτός κι αν κάθε χρόνο έχουμε εισροή χιλιάδων νέων μεταναστών, με αποτέλεσμα σε λίγο να μην ξέρουμε σε ποια κοινωνία ζούμε. Απαιτείται μια σύγχρονη λογική που οδηγεί σε επιμήκυνση του χρόνου εργασίας και στην υιοθέτηση ενός ευέλικτου συστήματος που θα επιτρέπει π.χ. και τη διά βίου καριέρα. O κ. Πολυζωγόπουλος αντέδρασε στην τοποθέτηση του κ. Αλογοσκούφη, χαρακτηρίζοντας τις ρυθμίσεις της περιόδου 1990 – 1993 ως ταμειακές, η επαναφορά των οποίων, όπως είπε, θα προκαλέσει σοβαρή κοινωνική αναστάτωση. O κ. Πολυζωγόπουλος τάχθηκε υπέρ της επιτάχυνσης των συγχωνεύσεων μεταξύ των ταμείων και τη δημιουργία τριών βασικών ταμείων, σε ταμεία Μισθωτών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών.