ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογική ανάσα και ενέσεις ανταγωνιστικότητας υπόσχεται στις επιχειρήσεις η Ν.Δ.

Σημαντική φορολογική ελάφρυνση στα αδιανέμητα κέρδη των επιχειρήσεων ώστε να υπάρχουν πόροι που θα επενδυθούν, αλλά και κίνητρα για τις μικρομεσαίες επιχερήσεις, προβλέπει το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία, με το οποίο επιχειρείται η τόνωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. H ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η προώθηση έργων που θα χρηματοδοτούνται από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων, εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης πάνω απο 5%, με συνέπεια την αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας. Επίσης, στο οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας περιγράφονται μέτρα πολιτικής όπως η απελευθέρωση των αγορών, η «πραγματική αποκρατικοποίηση» μεγάλων οργανισμών του Δημοσίου, αλλά και το ασφαλιστικό πρόβλημα.