ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ολοκληρωμένη στρατηγική για τις MME ζητούν έμποροι και βιοτέχνες

H στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας θα πρέπει να αποτελούν τις βασικές πτυχές μιας στρατηγικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όπως επισημαίνουν η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών, Εμπόρων (ΓΣΕΒΕΕ) και η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ). Ειδικότερα, στο υπόμνημα με τις θέσεις της στην ετήσια έκθεση Ανταγωνιστικότητας 2002-2003, που κατέθεσε στο Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, η ΓΣΕΒΕΕ επισημαίνει ότι μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη της χώρας πρέπει να περιλαμβάνει κατευθύνσεις για την εφαρμογή πολιτικών υποστήριξης των μικρών επιχειρήσεων. Πιστεύει επίσης ότι στην έκθεση Ανταγωνιστικότητας, θα πρέπει να διατυπωθούν αναφορές σε θέματα προτεραιoτήτων των μικρών επιχειρήσεων όπως για: το ρυθμιστικό πλαίσιο, όπου οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα από το διοικητικό περιβάλλον, την πολυνομία και τη γραφειοκρατία, την ανταγωνιστική λειτουργία των αγορών, την πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση και το κόστος χρήματος καθώς και για το μη μισθολογικό κόστος εργασίας.

Παρουσιάζοντας τις θέσεις της η ΕΣΕΕ θεωρεί ότι επιβάλλεται να υπάρξει διακομματική δέσμευση για τη θεσμοθέτηση της Εκθεσης Ανταγωνιστικότητας, η οποία θα εκδίδεται κάθε χρόνο. Τα σημαντικά ελλείματα της ανταγωνιστικότητας του δημόσιου τομέα που μόνο υπαινικτικά -όπως επισημαίνει- καταγράφονται στην παρούσα έκθεση, θα πρέπει στην επόμενη να καταγραφούν με σαφή και μετρήσιμο τρόπο.

Η ΕΣΕΕ θεωρεί πως η φορολόγηση των MME, το δύσκαμπτο εργασιακό περιβάλλον, η παιδεία, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας (γεωργία, τουρισμός, εμπόριο, υπηρεσίες και ναυτιλία) είναι τομείς πρώτης προτεραιότητας που θα βελτιώσουν τη συνολική ανταγωνιστική θέση της χώρας. Ταυτόχρονα για την ΕΣΕΕ η από μηδενική βάση αναθεώρηση και κατάργηση των κλειστών επαγγελμάτων, θα μειώνει το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και θα απελευθερώσει δημιουργικές δυνάμεις της αγοράς. Οι νόμοι, οι υπουργικές αποφάσεις και οι αποφάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, καταλήγει, επιβάλλεται να εξετάζονται πριν από την έκδοση και εφαρμογή τους ως προς τη συμβολή τους στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.