ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός και ναυτιλία ωθούν τις εξαγωγές υπηρεσιών το 2003

Οι κατά κεφαλήν εξαγωγές υπηρεσιών της χώρας μας είναι 7,5 φορές υψηλότερες από τις κατά κεφαλήν εξαγωγές -κατά μέσον όρο- σε όλον τον κόσμο και υπερβαίνουν κατά πολύ τις εισπράξεις από τα εξαγόμενα αγαθά. Τούτο προκύπτει από σχετική έρευνα του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, στην οποία επισημαίνεται ότι οι επιδόσεις αυτές οφείλονται αποκλειστικά στην ανάπτυξη των εξαγωγών ταξιδιωτικών υπηρεσιών και στις μεταφορικές υπηρεσίες, δηλαδή στην ελληνική ναυτιλία. Αντιθέτως, στις υπηρεσίες υπολογιστών & πληροφορικής, επικοινωνιών, πολιτιστικές ή χρηματοοικονομικές υπηρεσίες η Ελλάδα υστερεί σημαντικά.

Η Ελλάδα θεωρείται κατ’ εξοχήν χώρα εξαγωγής υπηρεσιών. Σύμφωνα με την έρευνα, το 2001 βρισκόταν στην 22η θέση στον κόσμο στις εξαγωγές υπηρεσιών και στην 31η στις εισαγωγές, ενώ στο παγκόσμιο εμπόριο αγαθών η θέση της ήταν πολύ χαμηλότερη τόσο στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές. Την ίδια χρονιά, κάλυπτε το 1,33% των παγκόσμιων εξαγωγών υπηρεσιών και το 0,78% των παγκόσμιων εισαγωγών. Μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ καταλαμβάνει τη 17η θέση και τη 12η στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Οι εξαγωγές υπηρεσιών από 19.334 εκατ. δολ. το 2000, αυξήθηκαν στα 19.764 εκατ. δολ. το 2001 και σε 19.879 εκατ. δολ. το 2002. Αντίστοιχα οι εισαγωγές υπηρεσιών στη διετία 2001/2002 μειώθηκαν κατά 14%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι εξαγωγές υπηρεσιών σημειώνουν αύξηση και μάλιστα θεαματική το 2003. Με βάση τα στοιχεία του εννεαμήνου της περασμένης χρονιάς, οι εξαγωγές υπηρεσιών έφθασαν τα 18.464 εκατ. δολ. από 15.533 εκατ. δολ. Οπως επισημαίνεται στην έρευνα του KEEM, η άνοδος αυτή οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση των εισπράξεων από τις μεταφορές.

Οι εξαγωγές ταξιδιωτικών υπηρεσιών αυξήθηκαν από 4.781 εκατ. δολ. το 1991 σε 9.169 εκατ. δολ. το 2001, των μεταφορικών υπηρεσιών από 3.910 εκατ. δολ. σε 8.152 εκατ. δολ. ενώ οι εξαγωγές της κατηγορίας «λοιπές υπηρεσίες» από 1.980 εκατ. δολ. σε 2.126 εκατ. δολ. Με βάση τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 11η θέση με ποσοστό 2% των παγκόσμιων εξαγωγών στις ταξιδιωτικές υπηρεσίες και τη 14η θέση με ποσοστό 2,4% στις μεταφορικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η σύνθεση των εισπράξεων από τις εξαγωγές υπηρεσιών το 2001 είναι: ταξιδιωτικές υπηρεσίες 48%, μεταφορικές υπηρεσίες 41% και λοιπές υπηρεσίες 11%.

Οι παγκόσμιες εξαγωγές υπηρεσιών το 2001 έφθασαν σε 1,45 δισ. δολ. και αποτελούσαν το 23% της αξίας των παγκόσμιων εξαγωγών αγαθών, ενώ στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 αναπτύχθηκαν με ρυθμό 6,5%. O μεγαλύτερος εξαγωγέας και εισαγωγέας υπηρεσιών στον κόσμο είναι η E.E. και ακολουθούν η Ασία και η Βόρεια Αμερική. Οι εξαγωγές υπηρεσιών των 15 χωρών-μελών της E.E. απο 388.608 εκατ. δολ. το 1991 έφθασαν το 2001 σε 633.170 εκατ. δολ. και αποτελούσαν το 42% των παγκόσμιων εξαγωγών υπηρεσιών και το 53% των εξαγωγών των χωρών μελών του ΟΟΣΑ.