ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι ανοιχτές πληγές της «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα»

Μεγάλα ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων των Ελληνικών Τουριστικών Ακινήτων, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητά τους, προκύπτουν από το Ενημερωτικό Δελτίο που έχει συνταχθεί, προκειμένου η εταιρεία να εισαχθεί στη Σοφοκλέους.

Ο κρίσιμος νομικός έλεγχος της ETA που διενεργήθηκε από τον κ. Τρύφωνα Κουταλίδη (δικηγόρο του κ. Κόκκαλη) και το νομικό γραφείο του, είναι ελλιπής. Προκύπτει ότι δεν καλύπτει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, αλλά μόνον το 85% με την πρόφαση ότι δεν προβλέπεται αφενός η αξιοποίηση από την ETA των εξαιρούμενων περιουσιακών στοιχείων στο άμεσο μέλλον και αφετέρου, γιατί σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που έχει γίνει, συγκεκριμένα ακίνητα θα παύσουν να αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας. Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, το βασικό περιουσιακό στοιχείο που κεφαλαιοποιεί μέσω του Χρηματιστηρίου η εταιρεία είναι το Καζίνο της Πάρνηθας, για το οποίο υφίσταται εκκρεμοδικεία. Τα άλλα επενδυτικά σχέδια είτε δεν έχουν ακόμη αποδώσει (ιδιωτικοποίηση Μαρινών) είτε έχει καθυστερήσει η διαδικασία αξιοποίησής τους.

Σε κάθε περίπτωση εκείνο που προκύπτει είναι ότι η εισαγωγή της ETA στο X.A., εάν και όποτε υλοποιηθεί, θα κεφαλαιοποιήσει ουσιαστικά το Καζίνο της Πάρνηθας (το οποίο εκμεταλλεύεται κοινοπραξία υπό την εταιρεία Hyatt), το οποίο μάλιστα εισφέρει (με βάση τις προβλέψεις για το 2004) το 72% των συνολικών εσόδων της εταιρείας. Συγκεκριμένα η διοίκηση της ETA προβλέπει για το 2004 έσοδα 167 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 121 εκατ. θα προέλθουν από το Καζίνο της Πάρνηθας.

Ομως, από το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα, για τον τρόπο που διαχειρίζεται η ETA την Εθνική Τουριστική Περιουσία, όπως αρέσκεται να την αποκαλεί.

Η απόδοση των περιουσιακών στοιχείων παρουσιάζει υψηλό βαθμό αναπροσαρμογής συμβάσεων, καθώς αρκετές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με τρίτους, αλλάζουν στην πορεία σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα να «μεταλλάσσεται» εις βάρος των συμφερόντων της εταιρείας, ο αρχικός τους χαρακτήρας! Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι με βάση τις παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών, η αποδοτικότητα της εταιρείας είναι μικρότερη από αυτήν που εμφανίζεται με βάση τα αναμορφωμένα οικονομικά αποτελέσματα.

Εχει επίσης νομικές εκκρεμότητες με συνεργάτες της, αλλά και συναιτέρους, όπως π.χ. με την Κοινοπραξία Ηyatt-Ελληνική Τεχνοδομική για το Καζίνο της Πάρνηθας, η οποία έχει προσφύγει στο Διαιτητικό Δικαστήριο αμφισβητώντας το ύψος της αμοιβής της ως διαχειρίστριας του καζίνο…