ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκτός κοινοτικής χρηματοδότησης τέσσερις ελληνικές περιφέρειες… που πλούτισαν

H αύξηση του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια έχει και μια σημαντική για την ελληνική οικονομία… παρενέργεια!

Οπως ανακοίνωσε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημαντικές περιφέρειες της χώρας μένουν εκτός του «στόχου 1», που σημαίνει ότι θα περιοριστεί η χρηματοδότηση έργων από κοινοτικά κονδύλια.

Συνεπώς, τέσσερις περιφέρειες, Αττικής, Στερεάς Ελλάδος, Δυτικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου, θα εξέλθουν του «στόχου 1», καθώς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους υπερβαίνει πλέον το 75% του κοινοτικού μέσου όρου, που είναι και το όριο πέραν του οποίου σταματούν οι χρηματοδοτήσεις.

Επιπλέον, πολύ κοντά στο 75% άρα με αυξημένη πιθανότητα να τον έχουν υπερβεί μέχρι να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις, βρίσκονται άλλες τρεις περιφέρειες, οι Κεντρικής Μακεδονίας κυρίως, αλλά και οι Πελλοποννήσου και Κρήτης.